Wykazywanie danych dochodowych w bankach

Wykazywanie danych dochodowych w bankach

Prowadząc własną działalność gospodarczą mamy prawo starania się o przyznanie wsparcie finansowego o określonych oddziałach bankowych. Owe kredyty przyznawane są na różnorodne cele inwestycyjne, ale także możliwe jest uzyskanie pożyczki w rachunku obrotowym przedsiębiorstwa. W ten sposób możemy zabezpieczyć wydatki firmy związane z jej powiększaniem albo modernizacją, ale także zdobyć środki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia danego przedsiębiorstwa. Aby mieć możliwość starania się o wsparcie finansowe w ramach kredytu konieczne jest posiadanie dochodów firmowych. Oznacza to, że przedsiębiorstwa wykazujące straty w rozliczeniach podatkowych nie są wiarygodnymi klientami bankowymi. Konieczne jest zatem pozostawanie na plusie w bilansie zysków oraz kosztów przedsiębiorstwa. Wykazywanie dochodów firmy może odbywać się na kilka sposobów. Po pierwsze wypełniany jest wniosek kredytowy, w którym zamieszczamy informacje o uzyskanych wpływach do kasy firmy. Do danego wniosku dołączamy także roczne zeznanie podatkowe z poprzednich lat rozliczeniowych oraz aktualną książkę przychodów i rozchodów. W ten sposób weryfikowane są dane dotyczące sytuacji finansowej naszej firmy, a tym samym racjonalności przyznania nam kredytu. W przypadku osób prowadzących działalność oraz pozostających na umowie o pracę brane są pod uwagę wszystkie dochody danej jednostki z różnych źródeł.

[Głosów:2    Średnia:4.5/5]

You can leave a response, or trackback from your own site.