Wybór form zatrudnienia pracownika

Wybór form zatrudnienia pracownika

Zatrudniając pracowników musimy mieć świadomość różnorodnych form sankcjonujących wykonywane obowiązki służbowe. Najbardziej popularna i najbardziej oczekiwana wśród pracowników jest umowa o pracę. Umowa o pracę daje pracownikowi wszelkie przywileje wynikające z Kodeksu Pracy. Zatrudnieni pracownicy mają prawo do urlopu wypoczynkowego, wszelkich urlopów okolicznościowych oraz posiadają pełne ubezpieczenie społeczne. Jest to istotny czynnik w zakresie starania się o późniejszą emeryturę. Umowa o pracę zatem jest najbardziej rozbudowaną formą zatrudnienia, ale także narzuca najwięcej obowiązków na pracodawcę. Alternatywą dla tego typu umowy jest umowa zlecenie. W ten sposób najczęściej funkcjonują firmy zatrudniające sezonowych pracowników. Umowa zlecenie nie wymagała, do tej pory, odprowadzania składek ubezpieczeniowych za pracownika, aczkolwiek zmiany przepisowe nałożyły na pracodawców operujących ową formą zatrudnienia takowy obowiązek. Umowa zlecenie podpisywana jest na określony czas. Możemy w każdej chwili rozwiązać ją bez konieczności zachowania terminu wypowiedzenia. Jest to zatem mniej przychylna pracownikowi forma pracy. Jeszcze inną umową jest umowa o dzieło. Polega ona na zleceniu wykonania określonego dzieła danej osobie. Nie pozostaje ona pracownikiem firmy, a jest wynajętą osobą do konkretnego celu. Umowa o dzieło najczęściej stosowana jest wobec pracowników poszukujących dodatkowego zatrudnienia lub wykonujących wolne zawody.

[Głosów:2    Średnia:4/5]

You can leave a response, or trackback from your own site.