Wiedza o badaniach i szkoleniach okresowych pracowników

Wiedza o badaniach i szkoleniach okresowych pracowników

Zatrudniając pracowników konieczne jest przestrzeganie zaleceń oraz terminów okresowych kontroli lekarskich. Każdy zatrudniony musi zostać skierowany na wstępne badania lekarskie w celach sprawdzenia jego przydatności do wykonywanego zawodu. Pieczątka lekarza medycyny pracy stanowi podstawowy element procesu zatrudnienia. Badania lekarskie mają wykluczyć wszelkie choroby oraz niesprawności mogące narazić zdrowie oraz życie pracownika podczas wykonywania zadań służbowych. Badania lekarskie muszą również być powtarzane w określonych odstępach czasowych. Datę kolejnego badania wyznacza uprawniony lekarz. Niektórzy mogą otrzymać dłuższy termin zgody na daną pracę, a niektórzy zmuszeni będą do odwiedzenia przychodni w niedługim okresie czasu. Wszystko zależy od rodzaju pracy oraz stanu zdrowia pracownika. Oprócz badań lekarskich konieczne jest okresowe przeprowadzanie szkoleń bhp oraz p.poż. Oba szkolenia prowadzone są przez wykwalifikowanych specjalistów. Mają one na celu zapoznanie pracowników z obowiązującymi zasadami postępowania w momencie wystąpienia pożaru oraz zasadami ergonomicznymi w pracy. Szkolenia dostosowane są do warunków lokalowych danej firmy oraz określonych stanowisk pracy. Odbycie szkolenia okresowego potwierdzone zostaje określonym certyfikatem, który musi zostać zamieszczony w dokumentach osobowych pracownika.

[Głosów:2    Średnia:3.5/5]

You can leave a response, or trackback from your own site.