VSM

VSM

Odpowiednie zaplanowanie wszystkich procesów produkcyjnych ma ogromne znaczenie dla wydajności pracy. W celu usprawnienia tych procesów oraz zminimalizowania marnotrawstwa stosuje się różnego rodzaju analizy.VSM mapowanie strumienia wartości to jedno z dostępnym rozwiązań. Polega ono na dokładnym poznaniu procesu produkcji i wszystkich jego elementów takich jak przepływ materiałów i informacji. Przedmiotem analizy są wyroby, które charakteryzują się podobnym sposobem produkcji przy zastosowaniu zbliżonych technologii. Celem jest uzyskanie kompletnego obrazu wszystkich czynności, które prowadzą do powstania danego produktu. Dotyczy to zarówno surowców i tego w jaki sposób są przetwarzane jak i informacji. Analiza umożliwia wykrycie, które elementy procesu produkcji dodają największą wartość do wyrobu oraz ile czasu zajmują.Dzięki profesjonalnemu mapowaniu strumienia wartości można wykryć bardzo wiele różnych nieprawidłowości i w dużym stopniu usprawnić funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Prawidłowe przygotowanie tego typu analizy wymaga dużej wiedzy i takie zadanie najlepiej powierzyć specjalistom, którzy wiedzą jak zebrać, uporządkować i przeanalizować wszystkie niezbędne informacje.

[Głosów:3    Średnia:3.3/5]

You can leave a response, or trackback from your own site.