Sposób organizacji własnej firmy

Sposób organizacji własnej firmy

Planując założenie własnej firmy trzeba przeanalizować sposoby organizacyjne przedsiębiorstwa. W zależnościom wybranej formy założycielskiej określane będą sposoby rozliczania podatkowego oraz sposoby prowadzenia ewidencji księgowej firmy. W obecnym systemie podatkowym rozróżniane są dwie formy prowadzenia ewidencji księgowej firmy. Pierwsza polega na uproszczonej księgowości. Ta opcja jest zdecydowanie łatwiejsza. Rozliczanie odbywa się na podstawie ksiąg przychodów oraz rozchodów prowadzonych w oparciu o faktury kupna i sprzedaży w firmie. Uzyskane wpływy zestawie się z wartościami poniesionych wydatków w danym okresie rozliczeniowym. Można zatem prowadzić ewidencję miesięczną albo rozliczać się w sposób kwartalny. Księgowość uproszczona może być prowadzona przez obojętnie jaką osobę. Nie trzeba tutaj posiadać żadnego wykształcenia kierunkowego, ani też dysponować uprawnieniami w danej dziedzinie. Owa forma księgowości charakterystyczna jest dla osób fizycznych prowadzących działalność oraz spółek cywilnych. Bardziej skomplikowaną formą księgowości jest pełna księgowość firmy. Trzeba wtedy posiadać osobę posiadającą uprawnienia głównego księgowego. Sprawy księgowe są tutaj bardziej rozbudowane oraz ewidencjonowane. Pełna księgowość wymagana jest, na przykład, dla spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.

[Głosów:2    Średnia:4/5]

You can leave a response, or trackback from your own site.