Specyfika inwestowanie na giełdzie

Specyfika inwestowanie na giełdzie

Znawcy giełdy porównują ją do gier losowych. W inwestowaniu na giełdzie nigdy nie można niczego przewidzieć na pewno, ani obliczyć prawdopodobieństwa. Równie szybko można zyskać dużą ilość pieniędzy, jak i stracić. Swój kapitał możemy ulokować w obligacjach albo w akcjach. Na giełdzie można inwestować także w tak zwane instrumenty pochodne. Dzielą się one na dwa oddzielne rodzaje instrumentów, a mianowicie na kontrakty terminowe i opcje. A cena ich zależy od ceny innego instrumentu nazywanego bazowym. Przy czym instrumentami bazowymi mogą być zarówno akcje, obligacje, waluty, jak i indeksy giełdowe. Czy kontrakt terminowy jest opłacalną inwestycją? Ma on charakter umowy, jaką zawiera sprzedający z kupującym i polega na uzgodnieniu terminu, ceny i ilości zakupu. Przy czym sprzedający zainkasuje marżę, jeżeli cena będzie inna niż ustalona w umowie. Niestety, kupujący może na tym stracić. Ale, gdy cena danego instrumentu będzie niższa, transakcja może być bardzo opłacalna dla kupującego. Zawsze jednak przy tego typu inwestycji zysk jednej ze stron jest stratą dla drugiej. Nie ma możliwość, aby obie strony zarobiły albo obie straciły. Inwestycja w instrumenty to nie jedyna opcja w obrotach na Giełdzie Papierów Wartościowych, aby zapoznać się z innymi możliwościami możemy na przykład udać się na konsultację do domu maklerskiego.

[Głosów:2    Średnia:4/5]

You can leave a response, or trackback from your own site.