Rozliczenie podatkowe firmy kontrolowane przez bank

Rozliczenie podatkowe firmy kontrolowane przez bank

Rozpoczynając, ale także prowadząc działalność gospodarczą musimy pamiętać, że wszelkie nasze wnioski o skorzystanie z ofert kredytowych będą wymagały przedstawienia określonych zaświadczeń o niezaleganiu podatkowym. Oznacza to, że konieczne jest terminowe regulowanie należności podatkowych aby możliwe było staranie się o przyznanie wsparcia finansowego naszego przedsiębiorstwa. Owo zaświadczenie wystawiane jest na podstawie deklaracji podatkowych składanych przez przedsiębiorcę. Dotyczy to zarówno podatku od towarów i usług VAT, jak również kwot podatku dochodowego. Wystawiane dokumenty zawierają dane na konkretny dzień wniosku, aczkolwiek operują zestawieniem za cały rok rozliczeniowy. Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu podatków stanowią jeden z podstawowych warunków złożenia wniosku kredytowego. Nie ma wręcz instytucji bankowej, która pomijałaby dane dokumenty. Na ich podstawie, między innymi, ocenia się wiarygodność danego klienta instytucjonalnego. Jeśli zatem zamierzamy skorzystać z wybranej oferty kredytu firmowego, warto od początku terminowo regulować zobowiązania podatkowe. Nieterminowe regulowanie należności podatkowych skutkować może zatem nie tylko karami finansowymi ze strony urzędów skarbowych, ale także odmową kredytu we wszystkich oddziałach bankowych na terenie kraju.

[Głosów:2    Średnia:3/5]

You can leave a response, or trackback from your own site.