Rozbudowane struktury wewnątrz firmy

Rozbudowane struktury wewnątrz firmy

Każda duża firma posiada swoją strukturę, która zapewnia jej odpowiednie funkcjonowanie. Tak naprawdę każdy pracownik odpowiada za wykonanie określonych celów i funkcji. Są w niej dyrektorzy i szefowie. Tak naprawdę w przypadku większej korporacji trudno jest mówić o tym, aby jej właściciel był odpowiedzialny za wszystko i nad wszystkim sprawował kontrolę. Z tego też względu firma dzieli się na działy. Każdy dział odpowiada za coś innego i nad każdym pieczę sprawuje określony i wybrany dyrektor. To on odpowiada za ludzi, którzy są zatrudnienie w jego segmencie. Także on ich wybiera. Ponad to nad dyrektorem każdego działu nadzór sprawuje kolejna osoba. Niekiedy jest to już właściciel. Zbiera on niezbędne informacje od każdego ze swoich podwładnych i na ich podstawie może ocenić przyszły rozwój firmy, jak także bieżący stan. Właściciel nie musi rozmawiać z każdym pracownikiem, gdyż czyni to za niego kierownik wybranego działu. Z tego też względu musi mieć zatrudnionych na tym stanowisku odpowiednich ludzi, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje, a on może im ufać. Oczywiście niższy szczeblem pracownik ma prawo do tego, aby zgłosić właścicielowi pewnego niedociągnięcia swojego zwierzchnika. Jednak struktura kontaktów w firmie jest ściśle określona. Każdy odpowiada za swoje i przed odpowiednio do tego wytypowaną osobą.

[Głosów:2    Średnia:4.5/5]

You can leave a response, or trackback from your own site.