Państwowa Inspekcja Pracy

Państwowa Inspekcja Pracy

Zatrudniając pracowników musimy się liczyć z koniecznością spełnienia wymagań stawianych przez Kodeks Pracy. Czuwają nad tym przedstawiciele urzędów inspekcji pracy na danym terenie. Rozpoczynając działalność i zatrudniając określonych pracowników mamy obowiązek poinformować określony urząd o takim stanie rzeczy. Spodziewać się możemy kontroli inspektora, który ma na celu sprawdzić warunki pracy w naszej firmie. Podstawowym elementem kontroli jest zapewnienie miejsca do wykonywania zadań służbowych. Konieczne będzie zatem posiadanie biurka, na którym realizowane będą zadania pracownika. Oprócz wymienionego wyposażenia niezbędny jest również komputer lub inne urządzenia potrzebne w trakcie zatrudnienia. One także podlegać będą kontroli inspektora. Ważnym elementem zatrudnienia jest zaplecze pracownicze. W przypadku zatrudniania większej liczby pracowników konieczne jest posiadanie pomieszczenia socjalnego, w którym możliwe będzie odbycie przerwy oraz zjedzenie śniadania. Owo zaplecze musi dysponować miejscem siedzącym, stołem i zapleczem kuchennym umożliwiającym przygotowanie ciepłych napojów. W zakresie zaplecza socjalnego wliczone są także pomieszczenia sanitarne. Zatrudnienie pracowników wiąże się również z koniecznością spełnienia ściśle określonych wymagań w zakresie bhp i p.poż. W zakładzie pracy muszą znajdować się gaśnice, ale także każdy pracownik powinien posiadać optymalną ilość miejsca do pracy. Wszystkie te elementy podlegają kontroli pracownika PIP.

[Głosów:2    Średnia:3.5/5]

You can leave a response, or trackback from your own site.