Obliczanie wartości przedsiębiorstwa

Obliczanie wartości przedsiębiorstwa

Wartość przedsiębiorstwa to miara, która określa wartość firmy. Dla inwestorów jest to równoważne z wartością księgową, gdyż stanowi wartość rynkową firmy minus wewnętrzna (rzeczywista)wartość długów, pod którymi rozumie się zobowiązania firmy. Kapitalizacja rynkowa może być dobrą miarą tego, jak rynek wycenia firmę, ale tylko wartość przedsiębiorstwa stanowi istotną rolę dla rachunkowości. Na początek należy poznać formułę. Obliczenie wartości przedsiębiorstwa to kapitalizacja rynkowa ze zobowiązaniami, minus środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe. Należy również zebrać niezbędne informacje. Kapitalizację można obliczyć poprzez pomnożenie ceny akcji przez ich liczbę. Zobowiązania można znaleźć w bilansie, który prowadzi firma dodając zarówno krótko- jaki długoterminowego zobowiązania. Środki pieniężne i krótkoterminowe inwestycje można również znaleźć w bilansie w aktywach obrotowych. Zmienne te są również dostępne na stronach internetowych poświęconych finansom. Do wyszukiwania niezbędny jest symbol giełdowy, a następnie należy przejść do arkusza szczegółowych informacji. Dla pewności obliczeń przejdź przez dwa przykładowe scenariusze. Musisz znać wszystkie zmienne opisane powyżej. Jeden ze scenariuszy pokazuje, jak obliczyć wartość przedsiębiorstwa dla firmy bez długu. Drugi pokaże jak porównać firmę bez gotówki i krótkoterminowych inwestycji. To najpewniejsza metoda na pewne dane.

[Głosów:2    Średnia:4.5/5]

You can leave a response, or trackback from your own site.