Koszty uzyskania przychodu przy założeniu firmy

Koszty uzyskania przychodu przy założeniu firmy

Rozważając własny biznes na każdym kroku będziemy spotykać się z różnego rodzaju funduszami, inwestycjami i terminami z nimi związanymi. Istotnym czynnikiem przy zakładaniu firmy jest koszt uzyskania przychodu. Podatek dochodowy, jak sama nazwa wskazuje, płaci się od dochodu, nie natomiast od przychodu. Jest to w miarę przejrzysta dla każdego przedsiębiorcy reguła. Problem kosztów uzyskania przychodu dla pracowników zatrudnianych na umowy o dzieło lub zlecenie jest taki sam. Koszt ten pomniejsza kwotę zarobku, stanowiącą podstawę do odprowadzenia podatku dochodowego. Aby to wyjaśnić, posłużmy się przykładem. Zleceniobiorca otrzyma 100 zł za wykonane dzieło. Koszt uzyskania przychodu przy umowie o dzieło wynosi co najmniej 20%, jeżeli nie dotyczy przeniesienia praw autorskich – wówczas nawet 50%. Dlatego Zleceniobiorca zapłaci podatek dochodowy 18% od 80 zł, a nie od 100 zł i tym sposobem zaoszczędzi 3,60 zł. Może nie jest to duża kwota, ale jeżeli pomnożymy ją o ilość zleceń, będzie sumą dość znaczną. Mamy także możliwość zwiększenia kosztów uzyskania przychodu. Dzieje się tak, kiedy zleceniobiorca udowodni, że wykonanie pracy wymagało od niego większego wkładu finansowego i musi potwierdzić to odpowiednimi dokumentami – na przykład rachunkami za zakup materiałów niezbędnych do wykonania zlecenia.

[Głosów:2    Średnia:4.5/5]

You can leave a response, or trackback from your own site.