Klasyfikacja według PKD

Klasyfikacja według  PKD

Zarejestrowanie działalności gospodarczej wiąże się ściśle z wyborem odpowiednich numerów PKD określających rodzaj prowadzonych, przez nas, działań. Wyboru OKD musimy dokonać podczas rejestrowania naszej firmy. Polska Klasyfikacja Działalności zawiera szereg różnorodnych rodzajów prac występujących na rynku gospodarczym. W zakresie naszego przedsiębiorstwa mamy możliwość wyboru więcej, aniżeli jednego zakresu PKD. Oznaczenie to znajdować się będzie na zaświadczeniu o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej danego rejonu. Nie musimy pamiętać, ani stosować numeracji PKD w różnorodnych dokumentach firmowych oraz wystawianych fakturach krajowych. Odpowiednia numeracja wymagana jest jednak w momencie prowadzenia usług, czy sprzedaży poza granicami naszego kraju. Wybrane punkty możemy dowolnie kodyfikować w momentach zmiany branży firmy. Klasyfikacja PKD służy także celom statystycznym. Na tej podstawie Główny Urząd Statystyczny określa statystyczne dane dotyczące rozwoju przedsiębiorczości danego regionu. Z koniecznością zamieszczenia klasyfikacji PKD spotkamy się także we wnioskach kredytowych w bankach oraz we wnioskach o przyznanie dofinansowania ze środków unijnych. Ważne jest odpowiednie dobranie zakresów opisanych w PKD, gdyż określają one dziedziny naszego działania gospodarczego.

[Głosów:2    Średnia:4.5/5]

You can leave a response, or trackback from your own site.