Formy i korzyści motywowania pracowników

Formy i korzyści motywowania pracowników

W ramach firmowego systemu zarządzania wydajnością, przywództwo spółki powinno zapewnić nieformalne informacje zwrotne na bieżąco, jak i obserwować pracowników zaangażowanych w wykonywanie swoich obowiązków. Jednak niektóre organy nadzoru i menedżerowie nie są w stanie znaleźć rozróżnienia między zarządzaniem wydziałowymi operacjami a zarządzaniem pracownikami. Aby rozpocząć wdrażanie znaczącego systemu uznania pracowników, konieczne jest wyznaczenie kierowników i dyrektorów odpowiedzialnych za udzielanie informacji zwrotnych dla swoich pracowników, w tym pozytywnych komentarzy wobec tych, którzy są liderami w swojej dziedzinie. W taki sposób działa każda firma, która odniosła sukces. Unikaj założenia, że programy uznaniowe dla pracowników są ograniczone do rocznych bankietów pracowniczych lub wysłania rodziny wyróżniającego się pracownika na mecz piłki nożnej ulubionej drużyny. Unikalne sposoby doceniania pracowników obejmują takie elementy, jak chociażby informacja i ogłaszanie pozostałej części załogi dokonań najlepszych członków personelu. Służy to głównie dwóm celom. Przede wszystkim jest to istotne uznanie inicjatywy pracownika, jego motywacji i wyników oraz jest świadectwem dobrej praktyki spółek, która upublicznia z pozoru nieistotne informacje. To może zwiększyć Twoją pozycję w społeczności, jako wyrozumiałego, godnego zaufania pracodawcy.

[Głosów:2    Średnia:3.5/5]

You can leave a response, or trackback from your own site.