Dokumenty niezbędne w firmie

Dokumenty niezbędne w firmie

Zatrudnianie pracowników w naszej firmie wymaga prowadzenia określonych ewidencji przedsiębiorstwa. Niezbędnym dokumentem kadrowym jest lista obecności pracowników. Jest ona codziennie uzupełniania po pojawieniu się zatrudnionych osób w zakładzie pracy. Na podstawie listy określane są wynagrodzenia oraz stanowi ona podstawowy dokument w momentach wystąpienia różnorodnych wypadków przy pracy. Brak podpisów na liście stanowi naruszenie zasad prowadzenia ewidencji kadrowej firmy. Wszystkie listy obecności muszą zostać odpowiednio przechowywane, gdyż mogą być zakresem kontroli odpowiednich instytucji. Innym dokumentem kadrowym prowadzonym dla każdego zatrudnionego jest ewidencja czasu pracy pracownika. Na kartach zaznaczane są wszystkie przepracowane dni zatrudnionej osoby, urlopy oraz zwolnienia chorobowe. Karta stanowi podstawę naliczania urlopów pracowniczych oraz wszelkich dodatkowych godzin, jakie zostały przepracowane w danym miesiącu. Ewidencja czasu pracy pracowników może być prowadzona w sposób miesięczny albo roczny, w zależności od naszych upodobań. Wszelkie sprawy związane z zatrudnieniem w zakładzie warunkuje regulamin pracy oraz regulamin wynagradzania. Oba dokumenty muszą zostać oddane do zapoznania się pracownikom firmy, co potem zostaje opatrzone podpisem na imiennej liście pracowników. Prowadzenie spraw kadrowych wymaga zatem wielkiej rzetelności oraz odpowiedzialności ze strony wyznaczonej osoby.

[Głosów:2    Średnia:4.5/5]

You can leave a response, or trackback from your own site.