Czym są fundusze inwestycyjne

Czym są fundusze inwestycyjne

Jeżeli posiadamy podstawową wiedzę bądź doświadczenie w obrotach papierami wartościowymi, możemy pomyśleć o funduszach inwestycyjnych. W funduszach takich działają grupy doświadczonych giełdowych inwestorów, którzy zbierają kapitał, sprzedając tak zwane jednostki uczestnictwa. Każda osoba, która zakupi takie jednostki uczestnictwa, przeznacza zainwestowane pieniądze w różne instrumenty. Fundusze inwestują między innymi w akcje, obligacje albo w waluty. Fundusz powinien cały czas zarabiać, a ceny jednostek powinny się zwiększać. W każdej chwili można odsprzedać jednostki po wyższej cenie, zarabiając na tym. Niestety nie każdy fundusz może nam zagwarantować równomierny wzrost zarobków. Warto też poznać podział funduszy i dowiedzieć się, które gwarantują zyski, a przy których ryzyko jest większe. Wśród funduszy wymienić możemy inwestujące w obligacje i inne papiery, przynoszą one mały zysk, zaledwie kilka procent, ale też wiąże się z nimi bardzo małe ryzyko, kolejne to fundusze inwestujące w obligacje i akcje, które dają średni zysk i wiąże się z nimi średnie ryzyko. Ostatnie inwestują w akcje i inne instrumenty, w ich przypadku zysk może być wysoki, ryzyko, niestety, też. Wybierając fundusz, powinniśmy przeanalizować sytuację na rynku oraz zyski funduszu z lat ubiegłych. Powinniśmy też zadać sobie pytanie, na jakie ryzyko stać nas przy inwestowaniu.

[Głosów:2    Średnia:3.5/5]

You can leave a response, or trackback from your own site.