Regulamin serwisu

 1. I. Zasady ogólne

  1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług dostępnych w serwisie SmakPracy.pl zamieszczonym na stronie smakpracy.pl - zwanym dalej Serwisem.
  2. SmakPracy.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania poprawek do treści ofert publikowanych na stronach Serwisu.
  3. Treść zamieszczanych w Serwisie ofert pracy i ich opisów nie może być sprzeczna z prawem oraz dobrymi obyczajami obowiązującymi w Polsce. W opisach ofert nie mogą się znaleźć treści reklamowe, m.in. produktów, stron www lub innych serwisów internetowych. W przypadku stwierdzenia naruszenia niniejszego zakazu serwisowi przysługuje prawo odmowy publikacji ogłoszenia lub jego usunięcia bez zwrotu kosztów publikacji.
  4. Użytkownikiem serwisu jest każdy kto korzysta z serwisu SmakPracy.pl oraz ma założone w nim konto.
  5. Użytkownik musi mieć prawo do przeprowadzenia rekrutacji pracowników w imieniu firmy jaka dodała ogłoszenie\ofertę pracy lub na rzecz ,której użytkownik przeprowadza rekrutację.
  6. SmakPracy.pl nie odpowiada za treści ofert zamieszczanych przez użytkowników, proces rekrutacji ani firmy lub osoby prywatne jakie rekrutują poprzez serwis. Serwis działa jedynie jako pośrednik kojarzący obie strony transakcji. Serwis nie może zapewnić, że każda z zaangażowanych stron działa w dobrej wierze. Serwis nie jest również w stanie kontrolować wiarygodności osób korzystających z serwisu. Użytkownik dokonuje zatem transakcji na własne ryzyko.
  7. SmakPracy.pl nie bierze udziału w transakcjach pomiędzy użytkownikami, a osobami zainteresowanymi.
  8. Serwis zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego regulaminu. Zmiany wprowadzone w regulaminie obowiązują od chwili umieszczenia go na stronie internetowej pod adresem www.smakpracy.pl
  9. Dane kontaktowe użytkowników pojawiające się przy ogłoszeniach mogą być wykorzystywane jedynie do omówienia zagadnien ściśle związanych z procesem rekrutacji z oferentem. ZABRONIONE jest korzystanie z nich w jakikolwiek inny sposób, a szczególnie ich przetwarzanie, dystrybucja,reklama lub upowszechnianie.
  10. Zabrania się zamieszczania ogłoszeń niezgodnych z profilem serwisu\nie związanych z oferowaniem pracy.
  11. Użytkownikowi przysługuje darmowe uruchomienie własnego blogu. Warunkiem zamieszczania wpisów na blogu jest posiadanie przez użytkownika praw autorskich do tych materiałów.
  12. Smakpracy.pl nie bierze odpowiedzialności za treści zamieszczone na blogach użytkowników.
  13. Użytkownik potwierdza znajomość polityki prywatności zamieszczonej pod linkiem http://smakpracy.pl/polityka_prywatnosci i potwierdza, że zgadza się z tą polityką.
  14. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu mogą być reklamowane poprzez zgłoszenie tego Administratorowi.
  15. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane przez Administratora w terminie 10 dni od dnia zgłoszenia reklamacji.
  16. Administrator pozostawi bez rozpoznania składane reklamacje dotyczące usług świadczonych przez inne Osoby przy wykorzystaniu funkcji Serwisu. Administator nie ma również obowiązku przekazywania reklamacji podmiotowi właściwemu do realizacji reklamacji.
  17. Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu smakpracy.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają jedynie charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one jednak wiążącej interpretacji przepisów prawnych.
  18. Serwis SmakPracy.pl dokłada wszelkich starań by zawarte w serwisie informacje były zgodne ze stanem faktycznym oraz aktualne.
  19. Materiały zamieszone w serwisie: www.smakpracy.pl nie mają charakteru porady prawnej i służą jedynie celom informacyjnym.
  20. Wykorzystnie informacji zawartych w serwisie nie może być źródłem jakichkolwiek roszczeń w stosunku do właściciela portalu.
 2. II. Rejestracja

  1. Rejestracja użytkownika dokonywana jest po poprawnym wypełnieniu oraz zatwierdzeniu formularza rejestracyjnego.
  2. Zabrania się korzystania z kont innych użytkowników oraz odstępowania swojego konta innym osobom.
  3. Rejestrujący się wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości za pośrednictwem poczty e-mail.
  4. Rejestrujący się w serwisie potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki regulaminu.
 3. III. Blog

  1. Użytkownik dodający treści do "centrum kariery" na stronę smakpracy.pl, rozumianej jako blog oświadcza iż jest właścicielem praw autorskich danego materiału i bierze pełną odpowiedzialność za dodany materiał.
  2. Serwis może wykorzystywać materiały (artykuły) jakie dodają użytkownicy i dowolnie rozpowszechniać w ramach strony smakpracy.pl i jej podstron oraz witryn partnerskich ( z dodaniem linku do artykułu na stronie smakpracy.pl, jednoznacznie wskazując kto jest autorem artykułu)
  3. Serwis nie bierze odpowiedzialności za łamanie praw autorskich przez użytkowników
  4. Serwis dołoży wszelkich starań aby eliminować materiały niezgodne z regulaminem serwisu.
 4. IV. Realizacja zamówień (dotyczy pisania CV oraz listów motywacyjnych)

  1. Wszystkie usługi oferowane przez Serwis SmakPracy.pl można zamawiać przez 24h na dobę, siedem dni w tygodniu.
  2. Realizacja zamówień odbywa się w dni robocze, w godzinach od 8.00 do 16.00. Dni robocze nie obejmują sobót, niedziel, świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.
  3. Zamówienie realizowane jest w czasie od 3 do 10 dni roboczych, w zależności od rodzaju zamówionej usługi i jej wariantu. Aktualny opis usług wraz z czasem ich realizacji znajduje się na stronach serwisu.
  4. Realizacja usługi może nastąpić dopiero w momencie zaksięgowania płatności na koncie Usługodawcy.
  5. Po zaksięgowaniu płatności, użytkownik otrzyma informację o rozpoczęciu realizacji zamówienia.
  6. Termin realizacji zamówienia liczony jest od dnia w którym zamówienie zostało opłacone.
  7. W przypadku trybu ekspresowego i braku kontaktu z użytkownikiem zamówienie zostanie zrealizowane na podstawie pierwotnych danych.
  8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do telefonicznego potwierdzenia zamówienia w przypadku niejasnych lub budzących wątpliwość danych podanych w formularzu lub załączonych plikach.
  9. Usługodawca zastrzega sobie możliwość do odstąpienia od umowy oraz do zwrócenia 100% wartości zamówienia jeśli rezygnacja następuje ze strony SmakPracy.pl
  10. Usługowaca zastrzega, iż w przypadku chęci wycofania się klienta pobierać będzie do 30% wartości wpłaty, jeśli przystąpiono już do realizacji zamówienia. Jeśli zamówienie jest w ostatnich fazach przygotowań, pobierana będzie opłata malipulacyjna w wysokości do 80% wartości zamówienia.
  11. Usługodawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia (odstąpienia od umowy) w przypadku braku możliwości uzyskaniu kontaktu z Klientem, z powodów leżących po stronie Klienta, w szczególności z powodu błędnie podanego adresu poczty elektronicznej w formularzu zamówienia lub przepełnionego adresu poczty elektronicznej. W takim przypadku po 10 dniach roboczych Usługodawca zwróci Klientowi kwotę uiszczonego wynagrodzenia.
  12. Realizacja zamówienia biegnie od dnia wpłacenia kwoty za zamówienie przez klienta.
  13. Usługodawca przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwis SmakPracy.pl. Podawane podczas realizacji zamówienia dane osobowe, w szczególności imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, numer konta bankowego, adres e-mail będą szczególnie chronione oraz nigdzie nie udostępniane. Dane po realizacji zamówienia będą kasowane.
  14. Dokumenty dołączone przez Klienta do formularza zamówienia spełniać powinny następujące parametry:
   • format .doc (Microsoft Word 97-2003) lub .docx (Microsoft Word 2007 i nowsze) lub .rtf (Rich Text Format) lub .pdf (Portable Document Format);
   • wielkość dokumentu do 1 MB;
   • język dokumentu: język polski lub język angielski.
   • dokumenty elektroniczne sprawdzone programem antywirusowym i możliwe do otwarcia.
  15. W przypadku konieczności uzyskania przez Usługodawcę dodatkowych informacji od Klienta, niezbędnych do prawidłowej realizacji Usługi, a także w przypadku przesłania przez Klienta niepełnych i/lub nieczytelnych danych i/lub dokumentów, czas realizacji zamówienia ulega wydłużeniu o okres oczekiwania przez Usługodawcę na odpowiedź od Klienta. O konieczności przekazania dodatkowych informacji i/lub ponownego przesłania dokumentów i/lub przesłania dodatkowych dokumentów Klient zostanie niezwłocznie poinformowany przez Usługodawcę.
  16. W sprawach nie regulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

 5. Aktualizacja: 26.01.2013Miejsce na Twoją reklamę - napisz: biuro@grupaedom.pl

Strzałka w górę