Musisz się zalogować aby
móc korzystać ze strony!

zamknij okno | przypomnienie hasła

Captcha

zamknij okno

Zostań zawodowym żołnierzem czyli praca w wojsku

  5/5 (2)

Autor: SmakPracy.pl, Data dodania: 2011-12-02 20:37:02

Polisa24 - ubezpieczenia NNW

Godło PolskieStabilne zatrudnienie, świetne wyszkolenie i pewna kariera czyli praca w wojsku. Przyjęcie do zawodowej służby wojskowej odbywa się na zasadzie dobrowolnego zgłoszenia się kandydata. Nabór do wojska odbywa się wieloetapowo, w oparciu o różne wymagane od kandydata umiejętności. Sprawdzany jest stan zdrowia fizycznego i psychicznego przez wielu wojskowych specjalistów.
Poniżej przedstawiono warunki przyjęcia na zawodowego szeregowego.

Jakie należy spełnić podstawowe kryteria stawiane kandydatom podczas naboru

 • posiadać kwalifikacje i umiejętności jakie stawiane są przed kandydatem – różne w zależności od rodzaju służby,
 • posiadać polskie obywatelstwo (i nie posiadać żadnego innego) oraz mieć skończone 18 lat,
 • wojskowa komisja lekarska zbada dokładnie zdrowie kandydata (psychiczne oraz fizyczne), co za tym idzie kandydat powinien cechować się świetnymi warunkami fizycznymi oraz umysłowymi,
 • mieć nieposzlakowaną opinię.

Etapy naboru

Pierwszym etapem jest rozmowa kwalifikacyjna. Członkowie komisji, będą brać pod uwagę kryteria wiekowe kandydata, wykształcenie, karalność, stosunek do służby wojskowej oraz inne wytyczne stawiane przed kandydatem. Drugim etapem jest egzamin z wychowania fizycznego. Egzamin odbywa się w jednostce wojskowej, ocena z testu sprawności fizycznej to średnia z czterech konkurencji: marszobieg na 3000 m, skłony tułowia, podciąganie na drążku oraz bieg wahadłowy 10x10. Po pozytywnym przejściu pierwszych dwóch etapów następuje kompletowanie dokumentów.

Jakie są wymagane dokumenty

Obowiązkiem kandydata na zawodowego szeregowego, będzie dostarczenie wniosku o powołanie do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych do dowódcy jednostki wojskowej wraz z następującymi załącznikami:

 • życiorysem,
 • dowodem osobistym i jego kopią,
 • prawem jazdy i jego kopią,
 • odpisem skróconym aktu urodzenia,
 • odpisem lub kopią uwierzytelnioną świadectwa pracy
 • odpisem aktu małżeństwa,
 • odpisem skróconym aktu urodzenia dziecka,
 • odpisem lub kopią dokumentu stwierdzającego uzyskanie wymaganego wykształcenia,
 • informacją o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,
 • innymi dokumentami poświadczającymi kwalifikacje zawodowe na przyszłym stanowisku.

Ostatnim etapem, przed powołaniem do korpusu jest badanie lekarskie

Po rozmowie kwalifikacyjnej i egzaminie z wychowania fizycznego wojskowa komenda uzupełnień skieruje kandydata na badania lekarskie do Wojskowej Komisji Lekarskiej. Na podstawie opinii lekarskich wojskowa komisja lekarska sporządza dwa egzemplarze orzeczenia lekarskiego. Pierwszy egzemplarz będzie wysłany do kandydata, drugi do wojskowej komendy uzupełnień. Od negatywnego orzeczenia lekarskiego w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przysługuje prawo do odwołania, a co za tym idzie – możliwość powtórzenia badań, które dały wynik negatywny.


Armia zachęca możliwościami otrzymania: -zasiłku na zagospodarowanie; -dodatkowego uposażenie rocznego; -nagrodami jubileuszowymi; -gratyfikacjami urlopowymi, -zwrotami za podróże i przeniesienia; -dodatkowego wynagrodzenia; -rekompensaty w przypadku zwolnienia; -dodatku z tytułu pełnienia służby poza granicami kraju; -innymi nagrodami i zapomogami.

Dokumenty aplikacyjne?
Wszystko jest tutaj -
życiorys - list motywacyjny - rozmowa kwalifikacyjna - pytania kwalifikacyjne

Podoba ci się ten post? Powiedz o tym innym:

Komentarze:

Aktualnie brak komentarzy

Musisz być zalogowany aby dodawać komentarze.

`
Zamknij

Zapisz się do newslettera!

Ponad 140 klientów korzysta z usług w okresie promocji i rabatów!
Dlaczego nie masz do nich dołączyć?