Dokumenty

Tu znajdziesz wzory dokumentów niezbędnych w pracy zarówno dla pracowników jak i pracodawców
Aneks do umowy o pracę 334 CV - Curriculum Vitae 378 Informacja o zatrudnieniu do PUP 295 Informacja o zwolnieniu z pracy z powodu redukcji etatów 247 Karta wypadku 338 Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie 327 Lista obecności 316 Oświadczenie o odstąpieniu od umowy 293 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na otrzymywanie wynagrodzenia na konto bankowe 268 PIT-11 327 Plan urlopów 315 Podanie o podwyżkę 348 Podanie o urlop 333 Polecenie pracy w godzinach nadliczbowych 290 Porozumienie zmieniające warunki pracy i płacy 315 Powierzenie pracownikowi innej pracy - Przeniesienie 267 Pozew o wypłatę ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy 347 Pozew o zapłatę zaległego wynagrodzenia za pracę wraz z odsetkami z tytułu opóźnienia 269 Pracowniczy kontrakt menedżerski 350 Rachunek do umowy o dzieło 352 Rachunek do umowy o dzieło do 200 zł 322 Referencje 436 Rejestr wypadków przy pracy 395 Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracodawcę 230 Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika 254 Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron 267 Skierowanie na badania lekarskie 279 Skierowanie na badania profilaktyczne 282 Świadectwo pracy 301 Umowa agencyjna 292 Umowa agencyjno - akwizycyjna 295 Umowa o dzieło 308 Umowa o pracę na czas określony 294 Umowa o pracę na okres próbny 284 Umowa o pracę nakładczą 304 Umowa o pracę tymczasową 295 Umowa o pracę zawarta na czas nieokreślony 257 Umowa o pracę zawarta na czas określony 259 Umowa o pracę zawarta na czas wykonania określonej pracy 272 Umowa o pracę zawarta na czas zastępstwa 306 Umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy 258 Umowa zlecenie 296 Upoważnienie do potwierdzania sald i podpisywania faktur 283 Wniosek o skrócenie urlopu macierzyńskiego 287 Wniosek o udzielenie urlopu bezpłatnego 320 Wniosek o udzielenie urlopu macierzyńskiego 246 Wniosek o udzielenie urlopu okolicznościowego 252 Wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego 303 Wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego 264 Wniosek o wszczęcie egzekucji z wynagrodzenia za pracę lub z ruchomości 308 Wypowiedzenie umowy o dzieło przez zamawiającego 254 Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę z zachowaniem okresu wypowiedzenia 225 Wypowiedzenie umowy zlecenia przez zleceniodawcę 235 Zaświadczenie lekarskie 294 Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości zarobków 360


Miejsce na Twoją reklamę - napisz: biuro@grupaedom.pl

Strzałka w górę