Dokumenty

Tu znajdziesz wzory dokumentów niezbędnych w pracy zarówno dla pracowników jak i pracodawców
Aneks do umowy o pracę 304 CV - Curriculum Vitae 339 Informacja o zatrudnieniu do PUP 264 Informacja o zwolnieniu z pracy z powodu redukcji etatów 221 Karta wypadku 304 Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie 298 Lista obecności 281 Oświadczenie o odstąpieniu od umowy 260 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na otrzymywanie wynagrodzenia na konto bankowe 237 PIT-11 289 Plan urlopów 280 Podanie o podwyżkę 298 Podanie o urlop 301 Polecenie pracy w godzinach nadliczbowych 261 Porozumienie zmieniające warunki pracy i płacy 282 Powierzenie pracownikowi innej pracy - Przeniesienie 241 Pozew o wypłatę ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy 312 Pozew o zapłatę zaległego wynagrodzenia za pracę wraz z odsetkami z tytułu opóźnienia 236 Pracowniczy kontrakt menedżerski 316 Rachunek do umowy o dzieło 320 Rachunek do umowy o dzieło do 200 zł 288 Referencje 380 Rejestr wypadków przy pracy 362 Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracodawcę 209 Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika 231 Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron 242 Skierowanie na badania lekarskie 248 Skierowanie na badania profilaktyczne 245 Świadectwo pracy 265 Umowa agencyjna 258 Umowa agencyjno - akwizycyjna 266 Umowa o dzieło 274 Umowa o pracę na czas określony 262 Umowa o pracę na okres próbny 251 Umowa o pracę nakładczą 271 Umowa o pracę tymczasową 263 Umowa o pracę zawarta na czas nieokreślony 235 Umowa o pracę zawarta na czas określony 230 Umowa o pracę zawarta na czas wykonania określonej pracy 247 Umowa o pracę zawarta na czas zastępstwa 279 Umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy 232 Umowa zlecenie 267 Upoważnienie do potwierdzania sald i podpisywania faktur 255 Wniosek o skrócenie urlopu macierzyńskiego 255 Wniosek o udzielenie urlopu bezpłatnego 282 Wniosek o udzielenie urlopu macierzyńskiego 219 Wniosek o udzielenie urlopu okolicznościowego 226 Wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego 277 Wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego 240 Wniosek o wszczęcie egzekucji z wynagrodzenia za pracę lub z ruchomości 282 Wypowiedzenie umowy o dzieło przez zamawiającego 228 Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę z zachowaniem okresu wypowiedzenia 201 Wypowiedzenie umowy zlecenia przez zleceniodawcę 208 Zaświadczenie lekarskie 265 Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości zarobków 332


Miejsce na Twoją reklamę - napisz: biuro@grupaedom.pl

Strzałka w górę