Dokumenty

Tu znajdziesz wzory dokumentów niezbędnych w pracy zarówno dla pracowników jak i pracodawców
Aneks do umowy o pracę 311 CV - Curriculum Vitae 349 Informacja o zatrudnieniu do PUP 270 Informacja o zwolnieniu z pracy z powodu redukcji etatów 227 Karta wypadku 313 Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie 307 Lista obecności 290 Oświadczenie o odstąpieniu od umowy 269 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na otrzymywanie wynagrodzenia na konto bankowe 246 PIT-11 299 Plan urlopów 291 Podanie o podwyżkę 315 Podanie o urlop 312 Polecenie pracy w godzinach nadliczbowych 266 Porozumienie zmieniające warunki pracy i płacy 288 Powierzenie pracownikowi innej pracy - Przeniesienie 248 Pozew o wypłatę ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy 322 Pozew o zapłatę zaległego wynagrodzenia za pracę wraz z odsetkami z tytułu opóźnienia 248 Pracowniczy kontrakt menedżerski 326 Rachunek do umowy o dzieło 328 Rachunek do umowy o dzieło do 200 zł 300 Referencje 402 Rejestr wypadków przy pracy 371 Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracodawcę 212 Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika 234 Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron 246 Skierowanie na badania lekarskie 258 Skierowanie na badania profilaktyczne 256 Świadectwo pracy 275 Umowa agencyjna 268 Umowa agencyjno - akwizycyjna 273 Umowa o dzieło 282 Umowa o pracę na czas określony 271 Umowa o pracę na okres próbny 261 Umowa o pracę nakładczą 278 Umowa o pracę tymczasową 272 Umowa o pracę zawarta na czas nieokreślony 238 Umowa o pracę zawarta na czas określony 236 Umowa o pracę zawarta na czas wykonania określonej pracy 252 Umowa o pracę zawarta na czas zastępstwa 282 Umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy 238 Umowa zlecenie 276 Upoważnienie do potwierdzania sald i podpisywania faktur 262 Wniosek o skrócenie urlopu macierzyńskiego 265 Wniosek o udzielenie urlopu bezpłatnego 298 Wniosek o udzielenie urlopu macierzyńskiego 223 Wniosek o udzielenie urlopu okolicznościowego 232 Wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego 282 Wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego 244 Wniosek o wszczęcie egzekucji z wynagrodzenia za pracę lub z ruchomości 292 Wypowiedzenie umowy o dzieło przez zamawiającego 234 Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę z zachowaniem okresu wypowiedzenia 209 Wypowiedzenie umowy zlecenia przez zleceniodawcę 215 Zaświadczenie lekarskie 272 Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości zarobków 337


Miejsce na Twoją reklamę - napisz: biuro@grupaedom.pl

Strzałka w górę