Wypowiedzenie umowy na czas nieokreślony - twoje prawa

Wróć do spisu artykułów

Chociaż umowa na czas nieokreślony uchodzi za najbezpieczniejszą i najbardziej trwałą umowę, zdarzają się sytuacje, kiedy pracodawca może zwolnić pracownika. Jakie prawa przysługują mu w takiej sytuacji?

Umowa o pracę na czas nieokreślony nie może zostać wypowiedziana bez powodu. Pracodawca musi zawrzeć uzasadniony i zrozumiały dla pracownika powód w wypowiedzeniu, przyczyna ta musi być aktualna w momencie wręczania wypowiedzenia. Ponadto, jeśli w firmie istnieje organizacja związkowa - pracodawca musi uzgodnić z nią zamiar zwolnienia pracownika.

W momencie otrzymania wypowiedzenia pracownikowi przysługuje określony okres wypowiedzenia. Jeśli pracownik był zatrudniony na okres dłuższy niż 6 miesięcy przysługuje mu miesiąc wypowiedzenia, a jeśli na okres dłuższy niż 3 lata - przysługuje mu 3-miesięczny okres wypowiedzenia. Czas ten może być skrócony po uzyskaniu zgody obu stron.

W czasie trwania okresu wypowiedzenia pracownikowi przysługują wolne dni na szukanie nowej pracy. Jest to okres od 2-3 dni przy miesięcznym okresie wypowiedzenia.

W określonych przypadkach zwalnianemu pracownikowi należy się odprawa. Najczęściej dotyczy to zwolnień grupowych, jednak prawo to można zastosować również w przypadku zwolnień indywidualnych, jeśli spełnione są dwa założenia: pracodawca zatrudnia ponad 20 osób i przyczyna rozwiązania umnowy leży po stronie pracodawcy (np. likwidacja stanowiska pracy, zmiany w zakresie obowiązków i wynagrodzenia, na które pracownik się nie zgadza).

 
Udostępnij:
Inne artykuły z bloga:


Praca w Banku -zalety i wady?

13-07-2010

Praca w banku dla niektórych może być marzeniem, a dla innych koszmarem. Trzeba powiedzieć, że zwykle praca w bankowości i

Bezrobotny, który...

26-03-2012

Czy osoba zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna może podjąć zatrudnienie, np. na podstawie kilkudniowej

Raz jeszcze: ustawa...

11-10-2012

Z końcem grudnia przestała obowiązywać tzw. ustawa antykryzysowa, a wraz z nią w firmach będących podmiotami zatrudniają


ZOBACZ CAŁY BLOG


Miejsce na Twoją reklamę - napisz: biuro@grupaedom.pl

Strzałka w górę