Zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy

Wróć do spisu artykułów

Zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy w związku z wypowiedzeniem umowy o pracę było do tej pory stosowane w praktyce, ale wywoływało spore kontrowersję, gdyż nie istniały podstawy prawne regulujące tę kwestię. Często kwestionowano możliwość zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy bez uzyskania jego zgody lub chociaż omówienia z nim tej kwestii. Dopuszczano ją jedynie przy konkretnych sytuacjach, jak na przykład utrata zaufania do pracownika. Wskazywano przy tym na fakt, że wykonywania pracy jest prawem podwładnego, a obowiązkiem pracodawcy jest to prawo respektować.

Jednak wszystkie te niedomówienia rozwiązuje nowelizacja Kodeksu pracy. Dnia 22 lutego 2016r. weszły w życie pewne zmiany: Odtąd pracodawca może zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy, bez żadnych obaw, do konca okresu wypowiedzenia. Nie muszą przy tym zajść szczególne okoliczności (jak np. wspomniana wcześniej utrata zaufania do pracownika). Pracownik ma w tym czasie prawo do takiego samego wynagrodzenia, jakie przysługuje mu w czasie urlopu.
Udostępnij:
Inne artykuły z bloga:


Nie możesz znaleźć pracy?...

24-07-2012

Czy zbyt wysokie kwalifikacyjne w niektórych przypadkach mogą przeszkadzać w zdobyciu nowej pracy? Podczas aplikacji na jakie

Doktorat w CV

27-06-2011

Doktorat jest sam w sobie osiągnięciem intelektualnym. Jednak, czy jest użyteczny w Cv? W Polsce problemem staje się bezrobo

Wena w pracy - Nie zawsze...

24-07-2012

„Herbata stygnie, zapada zmrok, a pod piórem ciągle nic…” – tymi słowami rozpoczynał się znany przebój z lat dziew


ZOBACZ CAŁY BLOG


Miejsce na Twoją reklamę - napisz: biuro@grupaedom.pl

Strzałka w górę