Składki na ubezpieczenie wypadkowe

Wróć do spisu artykułów

Podstawę do określania składek na ubezpieczenie wypadkowe stanowi podstawa wymiaru składek emerytalnych i rentowych, tzn. przychód (z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy, umowy zlecenia lub umowy o dzieło). W przypadku ubezpieczenia emerytalnego i rentowego łączna roczna podstawa wymiaru danych składek nigdy nie może być wyższa od kwoty odpowiadającej trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na konkretny rok kalendarzowy, określonego w ustawie budżetowej.

Stopa procentowa składek na ubezpieczenie wypadkowe jest określana na tzw. rok składkowy, to znaczy od 1 kwietnia do 31 marca. Składki na ubezpieczenie wypadkowe są jedynymi składkami całkowicie opłacanymi przez pracodawcę. Jej kwota waha się od 0,67% do 3,33% w zależności od stopnia ryzyka.

Składki te są bardzo ważne, gdyż to właśnie z nich w sytuacji choroby zawodowej lub wypadku przy pracy opłaca się następujące świadczenia: zasiłek chorobowy, zasiłek wyrównawczy, świadczenie rehabilitacyjne, jednorazowe odszkodowanie, rentę szkoleniową, rentę z tytułu niezdolności do pracy, rentę rodzinną, a także dodatek do renty rodzinnej.
Udostępnij:
Inne artykuły z bloga:


Telefon w sprawie rozmowy...

26-06-2012

Zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną najczęściej dokonywane jest w trakcie rozmowy telefonicznej. Jeżeli długo czekamy na

Rodzaje umów o pracę

26-06-2010

Przygotowaliśmy rodzaje umów o pracę - znajdziesz tutaj informacje o typowych formach zatrudnienia. Kodeks pracy wyróżnia

Przemęczenie w pracy. Jak...

24-07-2012

W pracy spędzamy większą część dnia. Zazwyczaj pracujemy 8 godzin dziennie, co daje nam 40 godzin tygodniowo. Są jednak o


ZOBACZ CAŁY BLOG


Miejsce na Twoją reklamę - napisz: biuro@grupaedom.pl

Strzałka w górę