Składki na ubezpieczenie wypadkowe

Wróć do spisu artykułów

Podstawę do określania składek na ubezpieczenie wypadkowe stanowi podstawa wymiaru składek emerytalnych i rentowych, tzn. przychód (z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy, umowy zlecenia lub umowy o dzieło). W przypadku ubezpieczenia emerytalnego i rentowego łączna roczna podstawa wymiaru danych składek nigdy nie może być wyższa od kwoty odpowiadającej trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na konkretny rok kalendarzowy, określonego w ustawie budżetowej.

Stopa procentowa składek na ubezpieczenie wypadkowe jest określana na tzw. rok składkowy, to znaczy od 1 kwietnia do 31 marca. Składki na ubezpieczenie wypadkowe są jedynymi składkami całkowicie opłacanymi przez pracodawcę. Jej kwota waha się od 0,67% do 3,33% w zależności od stopnia ryzyka.

Składki te są bardzo ważne, gdyż to właśnie z nich w sytuacji choroby zawodowej lub wypadku przy pracy opłaca się następujące świadczenia: zasiłek chorobowy, zasiłek wyrównawczy, świadczenie rehabilitacyjne, jednorazowe odszkodowanie, rentę szkoleniową, rentę z tytułu niezdolności do pracy, rentę rodzinną, a także dodatek do renty rodzinnej.
Udostępnij:
Inne artykuły z bloga:


Gdzie pracują emeryci?...

13-05-2012

W nawiązaniu do tematu reformy emerytalnej warto zastanowić się, gdzie najczęściej pracują współcześni emeryci. Za kilk

W jaki sposób organizuje...

05-11-2012

Rzadko pojawiającym się pytaniem rekrutacyjnym jest umiejętność organizacji czasu pracy kandydata. Jak dobrze odpowiedzieć

Jak obliczyć swoją wartość...

13-08-2012

Jednym z pytań najtrudniejszych dla kandydatów podczas rozmowy kwalifikacyjnej jest prośba o podanie oczekiwanych zarobków.


ZOBACZ CAŁY BLOG


Miejsce na Twoją reklamę - napisz: biuro@grupaedom.pl

Strzałka w górę