Becikowe od 2013 r. – nowe zasady

Wróć do spisu artykułów

Becikowe na nowych zasadach. Od 1 stycznia 2013 obowiązują nowe zasady przyznawania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka czyli tzw. becikowego. Ta forma pomocy będzie przyznawana jedynie rodzinom, w których dochód w przeliczeniu na osobę nie będzie przekraczał kwoty 1 922 zł. Co się zmieni od 2013 roku? Jak otrzymać becikowe?

Becikowe od 1 stycznia 2013 r. przysługuje matce lub ojcu dziecka (opiekunowi prawnemu lub opiekunowi faktycznemu dziecka), jeśli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1.922 zł. Dochodem rodziny jest suma dochodów wszystkich członków.

Wysokość kwoty o jaką można się ubiegać, zarówno w poprzednim, jak i w obecnym roku wynosi 1000 zł wypłacane jednorazowo.

Nowe regulacje które wprowadził Rząd, ograniczają krąg osób, którym od 1 stycznia 2013 r. przysługuje jednorazowe wsparcie z tytułu narodzin dziecka. Według zastąpionego art. 15b ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.) o pomoc mógł ubiegać się rodzic dziecka lub jego opiekun (prawny albo faktyczny), niezależnie od wysokości dochodów rodziny.

Wraz z wejściem w życie nowych przepisów becikowe przysługiwać będzie jedynie wówczas, gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie będzie przekraczał kwoty 1 922 zł.

Uwaga! Pamiętajmy, że nie wszystkie rodziny zostaną objęte zmianami zachodzącymi w obecnym roku. Decydujący jest tu moment urodzenia się dziecka. Jeżeli dziecko urodzi się przed dniem 1 stycznia 2013 r., to becikowe zostanie przydzielone na starych zasadach.

Uwaga! Na złożenie wniosku o wypłatę becikowego mamy 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka.

Czytaj także: mama w pracy; opieka nad dzieckiem; zwolnienie lekarsie na opiekę nad dzieckiem.

Autor:
SmakPracy.pl - praca
Udostępnij:
Inne artykuły z bloga:


Jak prawidłowo rozliczyć...

15-02-2012

Odbyłeś podróż służbową? Zobacz, jak prawidłowo powinna zostać rozliczona twoja delegacja. Podróż służbowa jest to

W jakich specjalnościach...

27-02-2011

Dobre odpowiedzi na trudne pytania podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Choć podczas rozmów kwalifikacyjnych zwykle padają podobn


ZOBACZ CAŁY BLOG


Miejsce na Twoją reklamę - napisz: biuro@grupaedom.pl

Strzałka w górę