Jak lider powinien motywować ludzi do pracy?

Wróć do spisu artykułów

Jedną z najważniejszych kompetencji przywódczych jest umiejętność motywowania innych. Bez zaangażowanego zespołu sam szef niewiele zdziała. W jaki sposób lider powinien motywować pracowników? Czy bardziej skutkuje kij czy marchewka?

Motywacja wewnętrzna i zewnętrzna

W procesie rekrutacji zwykle przywiązuje się największą wagę do kompetencji kandydata. Tymczasem bez odpowiedniej motywacji pracownika firma będzie miała z niego mały pożytek – nawet, jeśli jest wybitnym specjalistą.

Motywację można w uproszczeniu podzielić na wewnętrzną (wypływającą z nas samych) i zewnętrzną – będącą reakcją na to, co daje nam otoczenie. Najlepiej, jeśli przełożony już w procesie rekrutacji poszuka osób, które są wewnętrznie zmotywowane (czyli np. lubią swoją pracę, angażują się w to, co robią). Wtedy szef będzie miał już połowę drogi za sobą. Przede wszystkim powinien skoncentrować się na utrzymaniu tej wysokiej motywacji – czyli innymi słowy nie demotywować pracownika…

Systemy motywacyjne w firmach mają skłonić pracowników do bardziej efektywnej pracy, zaangażowania oraz dawania z siebie więcej. Jest to więc oddziaływanie na poziomie motywacji zewnętrznej.

Narzędzia motywacyjne można podzielić na:

- system zachęt materialnych (premie, nagrody, podwyżki) i niematerialnych (pochwały, awans)

- system kar: zarówno tych „ciężkiego kalibru” – opisanych w Kodeksie Pracy (np. upomnienia, nagany), jak i kar lżejszych np. groźba nieprzyznania premii

Rzadko używaj „kija”

Niestety niektórzy przełożeni wyznają zasadę: „jak pracownik dobrze wywiązuje się ze swoich obowiązków, to nic nie mówię. Jak źle – to krytykuję przy współpracownikach”. W efekcie takiej polityki pracownik otrzymuje od przełożonego jedynie negatywną informację zwrotną. Nie jest to motywujące. Zwłaszcza krytykowanie przy innych bywa dla pracownika bardzo bolesne i może to odebrać jako ośmieszanie go. Złota zasada mówi: udzielaj krytyki w cztery oczy, chwal publicznie.

Dobry lider powinien używać kar rzadko. Pracownik zastraszany i nieustannie krytykowany traci motywację i będzie robić tylko to, co musi, aby uniknąć kary. O jego zaangażowaniu, wychodzeniu z inicjatywą oraz o lojalności pracodawca może zapomnieć… Lęk przed karą może także spowodować tak wielki stres, że zablokuje on pracownika, zwłaszcza przy zadaniach wymagających kreatywności.

Dawaj dużo „głasków”

Od dziecka lubimy być chwaleni i doceniani. Wtedy chętniej się angażujemy, czerpiemy satysfakcję z wykonanych zadań, jesteśmy gotowi do dodatkowego wysiłku, aby otrzymać nagrodę i uznanie.

Profesjonalny lider powinien często chwalić swoich podwładnych, zauważać ich wysiłki i mówić im o tym – czyli udzielać pozytywnego feedback’u. Niezwykle ważne jest, aby przełożony znał potrzeby swoich podwładnych oraz ich profil psychologiczny. Przykładowo: niektóre osoby mają niezwykle silną potrzebę uznania, inne cenią najbardziej nagrody finansowe. Niektórzy są w stanie utrzymać wysoką motywację i długo czekać na nagrodę, która jest odroczona w czasie (np. premia roczna). Na innych bardziej motywująco działają nagrody częste, choć mniejszej wartości (np. premia miesięczna).

Obiecując nagrody lider musi być sprawiedliwy w ich przyznawaniu oraz dotrzymywać słowa. Ważne jest też to, aby postawione cele były dla pracowników realne do osiągnięcia.

Podsumowując, nagrody są znacznie skuteczniejsze w motywowaniu pracowników niż kary. System nagród powinien być w miarę możliwości dopasowany do indywidualnych potrzeb i preferencji pracowników. Motywatory nie oddziałują na każdego z tą samą siłą.

Czytaj także:

Jak wyliczyć swoją wartość na rynku pracy?

Jak poradzić sobie z pustką, która powstaje po utracie pracy?

Straciłem motywację do działania. Jak mogę to przywrócić?


Autor:
Anna Daria Nowicka – socjolog, doradca HR
Udostępnij:
Inne artykuły z bloga:


Jakie czynniki skutecznie...

29-08-2012

Jest to druga część artykułu 5 czynników, które skutecznie motywują do pracy pracowników. Choć każdy z nas może przyw

Sjesta po polsku, czyli...

03-08-2012

W ciepłych krajach przyjęło się, że w czasie największych upałów jest sjesta. W Polsce upały występują jedynie sezono


ZOBACZ CAŁY BLOG


Miejsce na Twoją reklamę - napisz: biuro@grupaedom.pl

Strzałka w górę