Rząd: 140 mln zł na wsparcie absolwentów na rynku pracy

Wróć do spisu artykułów

Właśnie ruszają dwa nowe konkursy, które mają wzmocnić współpracę uczelni z sektorem gospodarczym. Do podziału jest 140 mln zł m.in. na nowe kierunki studiów, zajęcia praktyczne i staże. Wszystko po to, by absolwenci mogli lepiej odnaleźć się na rynku pracy.

Pieniądze pochodzące z funduszy unijnych przekazuje Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Uczelnie mogą składać wnioski o dofinansowanie do 28 września. Muszą pokazać, jak przygotowują studentów do startu zawodowego.

- Interesem każdej uczelni jest porozumienie z partnerami z sektora gospodarczego - podkreśla minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbara Kudrycka. - Dzięki dodatkowym funduszom uczelnie mogą w programach nauczania uwzględnić rozwiązania szczególnie pożądane przez studentów: zwiększoną liczbę zajęć praktycznych, szkolenia u potencjalnych pracodawców czy kursy uzupełniające - dodaje.

Punkty za nowoczesne kierunki

W obu konkursach premiowane będą projekty uczelni obejmujące wiedzę i umiejętności z zakresu przedsiębiorczości, przekazywane przez ekspertów-praktyków oraz uwzględniające kształcenie w języku angielskim.

W pierwszym konkursie 100 mln zł trafi na nowe kierunki studiów licencjackich, inżynierskich, magisterskich i doktoranckich, których absolwenci pomogą w rozwoju i innowacyjności polskiej gospodarki. Pieniądze będą mogły też być przeznaczone na przygotowanie absolwentów do startu zawodowego, bogatszą ofertę staży i praktyk zawodowych albo stypendia dla doktorantów i młodych doktorów.

W drugim konkursie 40 mln zł pójdzie m.in. na otwieranie atrakcyjnych dla sektora gospodarki studiów podyplomowych, wzmocnienie kształcenia na odległość oraz organizację staży i szkoleń w najlepszych zagranicznych ośrodkach naukowych.

Więcej praktyki

Konkursy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju to kolejne działanie ułatwiające uczelniom dostosowanie studiów do wymogów rynku pracy. W czerwcu ministerstwo nauki i szkolnictwa wyższego ogłosiło konkurs na najlepsze programy, które mają koncentrować się na efektach kształcenia i - obok wiedzy merytorycznej - uwzględniać także praktyczne przygotowanie studentów. Wydziały, które opracują najlepsze programy studiów lub poprawią jakość kształcenia, otrzymają dotację 1 mln zł. Pula tego konkursu to 60 mln zł.

Ministerstwo nauki wyłoniło też 28 najlepszych w kraju kierunków studiów. Realizuje je 25 wydziałów z uczelni w całej Polsce. Dostaną one w sumie 3 mln zł dotacji w kolejnych trzech latach.

Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów; link: www.premier.gov.pl/centrum_prasowe/wydarzenia/140_mln_zl_dla_uczelni_cel_w,10833/
Udostępnij:
Inne artykuły z bloga:


Kiedy przysługuje odprawa...

01-02-2012

W wypadku śmierci pracownika w czasie trwania stosunku pracy, rodzinie przysługuje od pracodawcy odprawa pośmiertna (art. 93

Coraz więcej Polaków myśli...

27-02-2013

Jest ono odpowiedzią na trudną sytuację na rynku i problem ze znalezieniem pracy. Osoby, które postanowiły zmienić swój z

Przedsiębiorczość jest...

01-12-2014

Uważam, że kobiety są predestynowane do odnoszenia sukcesu, ponieważ są wielowątkowe. Natura je tak wyposażyła, że jako


ZOBACZ CAŁY BLOG


Miejsce na Twoją reklamę - napisz: biuro@grupaedom.pl

Strzałka w górę