Potrzebne dodatkowe pół miliarda na walkę z bezrobociem

Wróć do spisu artykułów

Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz wystąpił 2 lipca 2012 r. do Ministra Finansów Jana Vincent-Rostowskiego o zwiększenie kosztów Funduszu Pracy na finansowanie w roku 2012 zadań na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej o kwotę 500 000 tys. zł.

Po uzyskaniu zgody Ministra Finansów wnioskowane pieniądze zostaną rozdysponowane zgodnie z algorytmem ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwach. Trafią w szczególności do powiatów o najwyższej stopie bezrobocia, na finansowanie aktywizacji grup bezrobotnych, którzy wymagają priorytetowego wsparcia na lokalnym rynku pracy.

200 mln zostanie przeznaczonych na aktywizację osób do 30 roku życia, 200 mln na aktywizację osób powyżej 50 roku życia, a 100 mln dla pozostałych grup bezrobotnych, m.in. dla osób zwalnianych z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników oraz będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

Dodatkowe środki pozwolą na objęcie aktywizacją – w tym stażami i szkoleniami – 80 tys. osób. Dbając o wydatkowanie środków publicznych, resort pracy rozpoczął testowanie nowych rozwiązań, w ramach projektów pilotażowych, finansowanych wyłącznie z rezerwy Funduszu Pracy. Pozwolą one nie tylko na objęcie działaniami aktywizacyjnymi większej liczby osób, ale także poprawią efektywność zatrudnieniową i kosztową przedsięwzięć, realizowanych przez urzędy pracy.

Uzyskane dodatkowe środki rezerwy finansowej  będą przyznawane jedynie na te programy aktywizacyjne, które zakładają efektywność zatrudnieniową na poziomie nie niższym, niż 50 proc. Takie formy aktywizacji, jak staże czy prace interwencyjne, będą mogły być sfinansowane jedynie pod warunkiem uprawdopodobnienia, że po ich zakończeniu uczestnik programu uzyska zatrudnienie.

Źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej;
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5543,5824,potrzebne-dodatkowe-pol-miliarda-na-walke-z-bezrobociem.html
Udostępnij:
Inne artykuły z bloga:


Czy warto umieścić...

05-05-2012

Umieszczenie wolontariatu w CV, może powiedzieć pracodawcy czym interesujesz się poza pracą oraz jakie posiadasz umiejętno

Ryzyko, a praca

10-01-2017

CV darmowe wzory do pobrania

17-01-2013

CV wzory: darmowe do pobrania. Korzystanie z łatwo dostępnych wzorów CV i listów motywacyjnych, pozwala zaoszczędzić kandy


ZOBACZ CAŁY BLOG


Miejsce na Twoją reklamę - napisz: biuro@grupaedom.pl

Strzałka w górę