Potrzebne dodatkowe pół miliarda na walkę z bezrobociem

Wróć do spisu artykułów

Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz wystąpił 2 lipca 2012 r. do Ministra Finansów Jana Vincent-Rostowskiego o zwiększenie kosztów Funduszu Pracy na finansowanie w roku 2012 zadań na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej o kwotę 500 000 tys. zł.

Po uzyskaniu zgody Ministra Finansów wnioskowane pieniądze zostaną rozdysponowane zgodnie z algorytmem ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwach. Trafią w szczególności do powiatów o najwyższej stopie bezrobocia, na finansowanie aktywizacji grup bezrobotnych, którzy wymagają priorytetowego wsparcia na lokalnym rynku pracy.

200 mln zostanie przeznaczonych na aktywizację osób do 30 roku życia, 200 mln na aktywizację osób powyżej 50 roku życia, a 100 mln dla pozostałych grup bezrobotnych, m.in. dla osób zwalnianych z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników oraz będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

Dodatkowe środki pozwolą na objęcie aktywizacją – w tym stażami i szkoleniami – 80 tys. osób. Dbając o wydatkowanie środków publicznych, resort pracy rozpoczął testowanie nowych rozwiązań, w ramach projektów pilotażowych, finansowanych wyłącznie z rezerwy Funduszu Pracy. Pozwolą one nie tylko na objęcie działaniami aktywizacyjnymi większej liczby osób, ale także poprawią efektywność zatrudnieniową i kosztową przedsięwzięć, realizowanych przez urzędy pracy.

Uzyskane dodatkowe środki rezerwy finansowej  będą przyznawane jedynie na te programy aktywizacyjne, które zakładają efektywność zatrudnieniową na poziomie nie niższym, niż 50 proc. Takie formy aktywizacji, jak staże czy prace interwencyjne, będą mogły być sfinansowane jedynie pod warunkiem uprawdopodobnienia, że po ich zakończeniu uczestnik programu uzyska zatrudnienie.

Źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej;
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5543,5824,potrzebne-dodatkowe-pol-miliarda-na-walke-z-bezrobociem.html
Udostępnij:
Inne artykuły z bloga:


Krótko o testach...

11-12-2012

Skomplikowane metody diagnostyczne, czyli testy psychologiczne jako narzędzie służące rekruterom podczas prowadzenia rekruta

Jak rozejść się z pracodawcą

11-03-2012

W dzisiejszych czasach nikt raczej nie liczy, a wręcz nie planuje sytuacji, w której będzie pracować przez cały czas w jedn

Na podstawie jakich...

20-11-2012

W niektórych przypadkach pracodawca jest obowiązany zwolnić pracownika i udzielić jemu wolnego. Wszystkie przypadki wymienio


ZOBACZ CAŁY BLOG


Miejsce na Twoją reklamę - napisz: biuro@grupaedom.pl

Strzałka w górę