Dyskryminacja w miejscu pracy

Wróć do spisu artykułów

Przejawy dyskryminacji w pracy. Polski rynek pracy, który nieustannie jest postrzegany jako rynek pracodawcy, a nie pracownika, wymusza na tym ostatnim stosunkowo wysoki stopień uległości. Boimy się dyskutować o podwyżce, o złych warunkach pracy. Jest jednak sytuacja, w której pracownik powinien się odezwać. Dzieję się tak wówczas, gdy dochodzi do dyskryminacji. Polskie prawo podejmuje temat dyskryminacji i sankcji, jakie za nią grożą. Kiedy tak naprawdę mamy z nią do czynienia?

Przejawy dyskryminacji

Pracownicy powinni być traktowani równo, zarówno w zakresie zawierania umowy o pracę, negocjowania jej warunków, jak i możliwości awansu. W rzeczywistości jednak bardzo często dochodzi do nadużyć na tym tle. Winę za to często ponoszą pracodawcy, którzy wykorzystują trudną sytuację na rynku pracy. Pracownik nie może jednak zgadzać się na jawną dyskryminację, gdyż jest to wykroczenie przeciw polskiemu prawu.

Dyskryminacja może przejawiać się w różnych formach i sytuacjach. Ma ona miejsce np. wówczas, gdy kobieta jest zmuszana, już w trakcie rekrutacji, do podpisania oświadczenia, że nie zajdzie w ciążę lub też nie wyjdzie za mąż w określonym przedziale czasowym.

Dyskryminacja może także przybierać formę molestowania seksualnego, kiedy to pracownik jest zmuszany do wysłuchiwania żartów o tematyce seksualnej, gdy spotyka się w miejscu pracy z dwuznacznymi komentarzami, jest nagabywany, a przede wszystkim bombardowany dyskusjami o podtekście seksualnym, których sobie nie życzy. Zwykle zjawisko molestowania seksualnego było kojarzone z kobietami (jako ofiarami), ale coraz częściej zdarza się też, że młodsi mężczyźni są molestowani przez swoje przełożone. Pracownikowi, który boi się utraty swojej posady, niekiedy trudno przerwać zmowę milczenia dotyczącą sytuacji w pracy. Jak jednak pouczają prawnicy oraz pracownicy Państwowej Inspekcji Pracy – bezwzględnie należy to zrobić.

Kiedy jeszcze spotykamy się z dyskryminacją? Dzieje się tak w sytuacji, gdy w pracy spotykamy się z żartami na temat naszej religii, narodowości, przynależności etnicznej czy z żartami dotyczącymi innego, niezależnego od nas powodu (np. niepełnosprawności). Warto pamiętać o tym, iż przejawem dyskryminacji jest wysyłanie na dodatkowe szkolenia czy kursy tylko młodych pracowników (lub tylko starszych), bo np. taka jest „wola szefa”. Pracodawca nie może też podejmować decyzji personalnych, opierając się na poglądach politycznych czy religijnych pracownika, zwalniać go, gdy ma on odmienną orientację seksualną.

Jednym z bardziej jaskrawych przejawów zachowań dyskryminujących jest awansowanie jedynie pracowników pełnosprawnych, mimo że pracownicy niepełnosprawni wykonują swoje zadania służbowe na zbliżonym poziomie. Jak informuje PIP, przejawów dyskryminacji może być więcej, mogą one również przyjmować różne formy. Ważne, aby je zauważać i informować o ich występowaniu.

Niektóre prace, ze względu na swój charakter, rodzaj czy wymagania zawodowe stawiane pracownikom, mogą być wykonywane jedynie przez wąski krąg wyspecjalizowanych, ściśle określonych osób. Warto wiedzieć, iż wówczas nie dochodzi do naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu.

Kiedy dyskryminacja nie występuje?

Istnieją cztery główne sytuacje, gdy dyskryminacja nie występuje, mimo oczywistych, jak by się zdawało, jej przejawów.

Jak przypomina Państwowa Inspekcja Pracy, ochrona rodzicielstwa, wiek lub też niepełnosprawność pracownika mogą uzasadniać stosowanie pewnych środków, które różnicują sytuację prawną danego pracownika. Podobnie nie jest traktowane jako dyskryminacja różnicowanie pracowników ze względu na religię czy wyznanie, gdy jest to związane z rodzajem i charakterem działalności, jaka jest prowadzona np. w kościołach czy związkach wyznaniowych, jeśli wyznanie pracownika stanowi istotne, uzasadnione i usprawiedliwione wymaganie zawodowe.

Dyskryminującym nie jest także uwzględnianie stażu pracy jako kryterium przy ustalaniu warunków zatrudnienia i zwalniania pracowników, zasad wynagradzania i awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Ostatnią sytuacją, w której nie zachodzi dyskryminacja, są działania podejmowane tylko przez określony czas, zmierzające do wyrównania szans znacznej liczby lub też wszystkich pracowników wyróżnionych ze względu na płeć lub inną przyczynę. Takie działania zwykle występują w formie zmniejszania na korzyść takich pracowników rzeczywistych nierówności w zakresie nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania czy też dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Faktycznie rzecz biorąc, nawet jeśli mamy wątpliwości co do tego, czy zachodzi dyskryminacja, możemy tę sprawę skonsultować np. z najbliższym oddziałem Państwowej Inspekcji Pracy. Polskie prawo nie toleruje dyskryminacji, my też nie powinniśmy.

Autor: Joanna Niemyjska (Zielona Linia)
Źródło: Rynek na co dzień
Udostępnij:
Inne artykuły z bloga:


Jakie prawa i możliwości...

30-11-2011

Jako osoba bez pracy nie zostałeś pozostawiony samemu sobie. Jest wiele form pomocy, które przysługują osobom bezrobotnym.

Assessment Centre -...

13-08-2010

Assessment Centre jest coraz bardziej powszechnym narzędziem wykorzystywanym przy rekrutacji. Jest to najczęściej kilkuetapow

Jak ważne jest to, kto nami...

30-06-2012

Poszukując pracy, największą uwagę zwracamy na profil firmy. Chcemy, żeby była instytucją wiarygodną. Wielu z nas zależ


ZOBACZ CAŁY BLOG


Miejsce na Twoją reklamę - napisz: biuro@grupaedom.pl

Strzałka w górę