W 2060 r. niemal co trzeci obywatel UE będzie miał 65 lat lub wi

Wróć do spisu artykułów

Ze sprawozdania wynika, że w 2060 r. niemal co trzeci obywatel liczącej 517 mln mieszkańców UE będzie miał 65 lat lub więcej. Z opublikowanego sprawozdania (link do sprawozdania)UE na temat starzenia się społeczeństwa wynika, że struktura wiekowa mieszkańców UE ma się diametralnie zmienić w nadchodzących dekadach.

Przewiduje się, że w 2060 r. populacja będzie nieco liczniejsza (517 mln , w porównaniu z 502 mln w 2010 r.) oraz znacznie starsza (30 proc. Europejczyków będzie miało 65 lat lub więcej). Wydłużenie średniej długości życia jest bez wątpienia znacznym osiągnięciem, jednak coraz liczniejsze społeczeństwo stanowi istotne wyzwanie dla gospodarki krajów europejskich i systemów opieki społecznej.

Z drugiej strony oznacza to, że będzie coraz mniej ludzi w wieku produkcyjnym – odsetek osób w wieku od 15 do 64 lat spadnie z 67 proc. do 56 proc. Na każdego emeryta lub rencistę przypadać będą zaledwie dwie osoby w wieku produkcyjnym (obecnie przypadają cztery osoby).

Przewiduje się, że te zmiany demograficzne będą miały poważne konsekwencje dla finansów publicznych w UE. W oparciu o obecnie prowadzoną politykę, szacuje się, że wydatki publiczne bezpośrednio powiązane z wiekiem (emerytury, opieka zdrowotna i długoterminowa) wzrosną do roku 2060 o 4,1 proc. PKB (w porównaniu z rokiem 2010), t.j. z 25 proc. do około 29 proc. PKB. Natomiast same wydatki na emerytury miałyby wzrosnąć z 11,3 proc. do prawie 13 proc. PKB do roku 2060. Jednakże z raportu wynika, że istnieją duże różnice w poszczególnych państwach członkowskich, w dużej mierze wynikające z postępów, jakie dany kraj poczynił w realizacji reformy emerytalnej.

Raport zatem potwierdza, że sprostanie wyzwaniom związanym ze starzeniem się społeczeństwa będzie wymagało zdecydowanych działań politycznych.
 

 

Źródło: http://ec.europa.eu/news/economy/120515_pl.htm
Foto: http://ec.europa.eu/news/images/economy/120515.jpg
Udostępnij:
Inne artykuły z bloga:


Profesjonalny Życiorys. Jak...

08-04-2012

Ty masz doświadczenie, a my posiadamy odpowiednią wiedzę, aby pomóc Ci napisać Życiorys. Profesjonalne CV pomoże korzystn

Obywatele jakich państw...

27-03-2012

W myśl art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. Nr 180, poz. 1280 ze zm.) karta ta jest – wyda

Kierowca – to nie to co...

03-01-2012

Z pozoru stanowisko Kierowcy może komuś wydawać się banalne i proste. Ale w rzeczywistości wcale tak nie jest. Zacznijmy mo


ZOBACZ CAŁY BLOG


Miejsce na Twoją reklamę - napisz: biuro@grupaedom.pl

Strzałka w górę