Niepełnosprawny może pracować jak zdrowy

Wróć do spisu artykułów

Potrzebujesz krótszego czasu pracy? Udowodnij! Do tej pory każda osoba ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności pracowała siedem godzin dziennie. Od początku roku przepisy uległy zmianie.

Wszyscy, którzy korzystali ze skróconego czasu pracy, mogli wydłużyć go do ośmiu godzin za zgodą lekarza. W świetle nowych przepisów sytuacja się odwróciła – teraz to pracownik musi udowodnić lekarzowi, że skrócenie czasu pracy jest w jego wypadku zasadne.

Kto wystawi zaświadczenie?

Do wystawienia dokumentu stwierdzającego konieczność skrócenia czasu pracy uprawniony jest tylko lekarz medycyny pracy. W przypadku jego braku lekarz opiekujący się osobą bezrobotną może opatrzyć pieczątką zaświadczenie.

Aby otrzymać skierowanie do lekarza medycyny pracy, osoba niepełnosprawna musi wnioskować o nie do swojego pracodawcy. On z kolei ma obowiązek je wystawić i pokryć koszty wskazanych badań lekarskich.

Od jakiego momentu obowiązuje skrócony czas pracy?

Według zmian w ustawie skrócona norma pracy obowiązuje pracownika o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności dopiero od dnia przedstawienia pracodawcy zaświadczenia.

Jak długo ważne jest zaświadczenie?

O długości obowiązywania skróconego czasu pracy decyduje lekarz wystawiający zaświadczenie. Co istotne, nie można odwołać się od jego decyzji.

Trudności w egzekwowaniu zmian

Nowe przepisy spotkały się z negatywną reakcją osób niepełnosprawnych. Najwięcej kontrowersji wzbudza brak możliwości odwołania się od decyzji lekarza. Niepełnosprawni obawiają się, że pod wpływem pracodawcy może on nie wydać odpowiedniego zaświadczenia. Inna sprawa to koszty pracodawcy związane z koniecznymi badaniami z zakresu medycyny pracy. Pracodawca może wykręcać się od skierowania brakiem funduszy na ten cel.

Kolejne zmiany

Sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy staje się coraz trudniejsza. W związku ze zwiększającą się liczbą zatrudnionych osób z orzeczeniem kurczą się zasoby finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Coraz mniej pracodawców bowiem dokonuje obowiązkowych wpłat na PFRON, gdyż wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ich firmach przekracza 6%. W efekcie już zmniejszono dofinansowania do wynagrodzeń takich pracowników. W przyszłym roku wsparcie ma być jeszcze niższe. Dodatkowo dofinansowania nie przysługują w przypadku zatrudnienia pracowników o lekkim lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, którzy mają ustalone prawo do emerytury.

Do czerwca bieżącego roku obowiązują dofinansowania w kwotach:

 • 170% najniższego wynagrodzenia – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności,
 • 125% najniższego wynagrodzenia – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności,
 • 50 % najniższego wynagrodzenia – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.

Od lipca do grudnia kwoty będą następujące:

 • 180% najniższego wynagrodzenia – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności,
 • 115% najniższego wynagrodzenia – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności,
 • 45% najniższego wynagrodzenia – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.

Od stycznia 2013 roku dofinansowania do wynagrodzeń będą przysługiwały w kwocie:

 • 180% najniższego wynagrodzenia – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności;
 • 100% najniższego wynagrodzenia – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
 • 40% najniższego wynagrodzenia – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności (art. 26a, ust. 1).

Uwaga! Powyższe kwoty obowiązują pracodawców prowadzących zakłady pracy chronionej. Dla pracodawców z otwartego rynku pracy dofinansowania kształtują się następująco:

 • 70% kwot przysługujących zakładom pracy chronionej,
 • 90% kwot przysługujących zakładowi pracy chronionej, gdy dotyczyć ono będzie osób niepełnosprawnych, u których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję, a także pracowników niewidomych.

Redukcja dofinansowań może skutkować zmniejszeniem zatrudniania osób niepełnosprawnych. Nadzieja w tym, że pracodawcy przy rozpatrywaniu kandydatury nie będą brać pod uwagę zysków czysto finansowych, lecz w pierwszej kolejności kwalifikacje i chęć do pracy niezwiązaną ze sprawnością przyszłego pracownika.

Autor: Monika Węcław (Zielona Linia)
Źródło: Rynek na co dzień

 
Udostępnij:
Inne artykuły z bloga:


Świadectwo pracy

26-10-2011

Pracodawca ma obowiązek wydać świadectwo pracy pracownikowi albo osobie upoważnionej przez pracownika na piśmie. Świadectw

Becikowe od 2013 r. – nowe...

16-01-2013

Becikowe na nowych zasadach. Od 1 stycznia 2013 obowiązują nowe zasady przyznawania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia

Rozmowa kwalifikacyjna. Co...

08-05-2012

Zawsze możemy natrafić podczas rozmowy kwalifikacyjnej na pytanie, na które jest nam znacznie ciężej odpowiedzieć, poniewa


ZOBACZ CAŁY BLOG


Miejsce na Twoją reklamę - napisz: biuro@grupaedom.pl

Strzałka w górę