Zwolnienie lekarskie a wypowiedzenie umowy o pracę

Wróć do spisu artykułów

Podczas trwania zwolnienia lekarskiego pracodawca nie może wypowiedzieć pracownikowi umowy o pracę. Jest to jednak ograniczone określonymi terminami, zależnymi od okresu zatrudnienia u tego pracodawcy. Jeśli takie nieobecności powodują naruszenie istotnych interesów, pracodawca może rozważyć wypowiedzenie umowy pracownikowi ale wręczyć je będzie mógł dopiero, gdy pracownik stawi się do pracy. W czasie korzystania z L-4 albo opieki na dziecko pracownik jest objęty ochroną wynikającą z przepisów Kodeksu pracy przed wypowiedzeniem.

W przypadku, gdy pracownik zatrudniony jest krócej niż 6 miesięcy a niezdolność do pracy nie powstała wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, zakaz wypowiadania umowy o pracę wynosi 3 miesiące. Natomiast w przypadku, gdy staż pracownika jest dłuższy, okres ochronny wynosi 272 dni (z wyjątkami np.: choroby pracownika na gruźlicę - okres ulega wydłużeniu do 360 dni).

Uwaga! Wyjątek stanowi upadłość lub likwidacja pracodawcy. W momencie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy dopuszczalne jest wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności z powodu choroby.

Zainteresował Cię ten artykuł? Przeczytaj podobne. Kliknij i wybierz temat:

Zwolnienie lekarskie na przemian z opieką na chore dziecko, a zachowanie pracodawcy

Czy za badania lekarskie (wstępne, okresowe, kontrolne) płaci pracownik czy koszty tych badań pokrywa pracodawca?

Zwolnienie lekarskie a wypowiedzenie umowy o pracę

Umowa zlecenie i umowa o dzieło. Czy zatrudniony musi odbyć badania lekarskie i szkolenie bhp?

Autor:
Smak Pracy
Udostępnij:
Inne artykuły z bloga:


Skuteczna motywacja...

12-12-2012

Motywacja pracowników własnej firmy to trudny i skomplikowany proces, który może nieść za sobą wiele dobrego dla pracodaw

Niepełnoetatowiec na...

15-02-2012

Jesteś zatrudniony na 1/2 etatu oraz odbyłeś delegację? Niepełnoetatowiec to również pracownik, zobacz jak powinien rozli

Przemęczenie w pracy

13-07-2012

Przemęczenie W pracy spędzamy większą część dnia. Zazwyczaj pracujemy 8 godzin dziennie, co daje nam 40 godzin tygodniowo


ZOBACZ CAŁY BLOG


Miejsce na Twoją reklamę - napisz: biuro@grupaedom.pl

Strzałka w górę