Jak wojsko motywuje do pracy

Wróć do spisu artykułów

Wojsko motywuje przyszłych kandydatów na wiele sposobów, z nami sprawdzisz plusy pracy w Narodowych Sił Rezerwowych. Poniżej prezentujemy przykładowe z nich.

Jako żołnierz Narodowych Sił Rezerwowych będziesz mógł korzystać z szeregu uprawnień:

 • otrzymasz gwarancje stabilności zawodowej (urlopowanie na czas służby w NSR przy zachowaniu praw do awansu, nagród, urlopów, ochrony socjalnej, itp.);
   
 • opłacone zostaną składki z tytułu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego w okresie pełnienia czynnej służby wojskowej;
   
 • w zakresie pomocy edukacyjnej możliwość dofinansowania kosztów studiów lub nauki, stażu, kursu albo specjalizacji na stanowiska wymagające podwyższonych kwalifikacji, na zasadach przewidzianych dla żołnierzy zawodowych;
   
 • bezpłatne zakwaterowanie zbiorowe na czas pełnienia czynnej służby wojskowej;
   
 • bezpłatne umundurowanie i wyekwipowanie wojskowe lub równoważnik pieniężny w czasie pełnienia czynnej służby wojskowej;
   
 • prawo do honorowych tytułów żołnierza, podoficera, oficera-rezerwisty oraz noszenia związanych z nim odznak po zakończeniu nienagannej służby;
   
 • prawo do nagród z tytułu wzorowej realizacji zadań służbowych;
   
 • bezpłatne badania i szczepienia profilaktyczne, w związku z pełnieniem okresowej służby wojskowej;
   
 • i inne.

Więcej? Zobacz nasz obszerny poradnik: Zostań zawodowym żołnierzem czyli praca w wojsku

W trakcie służby będziesz miał możliwość podwyższenia kwalifikacji oraz stopnia wojskowego, a także możesz zdobyć przepustkę do udziału w misjach zagranicznych oraz wstąpić do służby zawodowej.


„Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej służą ochronie niepodległości państwa i niepodzielności jego terytorium oraz zapewnieniu bezpieczeństwa i nienaruszalności jego granic”.
- Art. 26 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.


Smak Pracy
Udostępnij:
Inne artykuły z bloga:


Pracodawca każe ciężarnej...

22-03-2012

Jestem w szóstym miesiącu ciąży. Mój pracodawca często każe mi zostawać po godzinach, grożąc, że mnie zwolni, jeśli

Inteligencja emocjonalna...

03-02-2013

Inteligencja emocjonalna, jak sama nazwa wskazuje, określa predyspozycje danej osoby do panowania nad swoimi emocjami, ale nie

Jak napisać list...

30-03-2012

List motywacyjny pracownika socjalnego będzie rozwinięciem i uzupełnieniem życiorysu. Wysyłany do przyszłego pracodawcy, n


ZOBACZ CAŁY BLOG


Miejsce na Twoją reklamę - napisz: biuro@grupaedom.pl

Strzałka w górę