Pracodawca nie wypłacił wynagrodzenia. Co można zrobić?

Wróć do spisu artykułów

Pracodawca nie wypłacił mi wynagrodzenia. Co mogę zrobić w takiej sytuacji?

Zgodnie z art. 11 pkt. 7 ustawy z dnia 13.04.2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz.589), w razie stwierdzenia naruszenia przepisów prawa pracy lub przepisów dotyczących legalności zatrudnienia właściwe organy Państwowej Inspekcji Pracy są uprawnione odpowiednio do nakazania pracodawcy wypłaty należnego wynagrodzenia za pracę, a także innego świadczenia przysługującego pracownikowi; nakazy w tych sprawach podlegają natychmiastowemu wykonaniu.

Należy wskazać, iż inspektor pracy może nakazać pracodawcy wypłatę należnego wynagrodzenia za pracę pod warunkiem, iż wypłata tego świadczenia oraz jego wysokość jest oczywista i bezsporna.

_________ _ _
Szczególnie rekomendowane artykuły:

Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych

Nadgodziny w sobotę. Wynagrodzenie czy dzień wolny od pracy?

__________ _ _

Natomiast w przypadku gdy wypłata wynagrodzenia nie jest jednoznaczna, wówczas właściwym do rozstrzygnięcia tej kwestii jest Sąd Pracy.
Należy stwierdzić, iż organem właściwym do przeprowadzania czynności nadzorczo – kontrolnych do którego można składać skargi na pracodawcę jest właściwy miejscowo Okręgowy Inspektor Pracy. Adresy Okręgowych Inspektoratów Pracy zamieszczone są na stronie internetowej www.pip.gov.pl.

Źródło: Państwowa Inspekcja Pracy: http://www.pip.gov.pl/html/pl/porady/07069203.htm
Udostępnij:
Inne artykuły z bloga:


Pracownicy 50+ nie...

27-02-2013

W Polsce, wśród osób w wieku od 55 do 64 lat, w kursach i szkoleniach mogących podwyższyć ich kompetencje zawodowe, bierze

7 prostych sposobów na...

23-08-2010

Zauważyłam u klientów przychodzących do mnie na coaching kariery dość ciekawe zjawisko: tworzą swoje CV, nawet zgodnie z

Pytania Kwalifikacyjne:...

12-05-2012

Pytania kwalifikacyjne o motywację kandydata są dość lubiane przez rekruterów. W czasie trwania rozmowy kwalifikacyjnej, os


ZOBACZ CAŁY BLOG


Miejsce na Twoją reklamę - napisz: biuro@grupaedom.pl

Strzałka w górę