Obowiązek stworzenia służby bhp

Wróć do spisu artykułów

Na kim – na agencji pracy tymczasowej czy na pracodawcy użytkowniku – ciąży obowiązek stworzenia służby bhp?

Tworzenie służby BHP na zasadach, o których mowa w art. 23711 Kp ciąży na agencji pracy tymczasowej, która jest pracodawcą w stosunku do pracowników tymczasowych. Przepisy ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych nie wyłączają stosowania art. 23711 Kp, zatem liczbę zatrudnionych pracowników w agencji ustala się z uwzględnieniem pracowników tymczasowych. Ponadto nie ma podstaw do nieuwzględnienia w liczbie zatrudnionych – pracowników tymczasowych, którzy wykonują pracę o charakterze doraźnym.

Zgodnie z art. 9 ust. 2a ustawy pracodawca użytkownik w ramach własnych obowiązków bhp dostarcza pracownikowi tymczasowemu odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej, zapewnia napoje i posiłki profilaktyczne, przeprowadza szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ustala okoliczności i przyczyny wypadku przy pracy, przeprowadza ocenę ryzyka zawodowego oraz informuje o tym ryzyku.

Na podstawie art. 9 ust. 3 pkt 2 ustawy przed zawarciem umowy o pracę między agencją pracy tymczasowej a pracownikiem tymczasowym agencja i pracodawca użytkownik uzgadniają na piśmie zakres przejęcia przez pracodawcę użytkownika obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy innych określone w art. 9 ust. 2a ustawy. Nie ma zatem prawnych przeciwwskazań, aby w ramach powyższego uzgodnienia przekazać na pracodawcę użytkownika także obowiązek utworzenia służby BHP. Oznaczało to będzie, że w takiej sytuacji służba BHP działająca u pracodawcy użytkownika obejmowała będzie swoją właściwością zarówno zatrudnionych u niego pracowników, jak i pracowników tymczasowych.

Źródło: Państwowa Inspekcja Pracy: http://www.pip.gov.pl/html/pl/porady/07067008.htm
Udostępnij:
Inne artykuły z bloga:


Jak napisać list...

16-03-2012

Poradnik dla mechanika samochodowego. Przygotowany profesjonalnie list motywacyjny pomaga, a dokument z błędami może być je

Do kiedy można wykorzystać...

15-02-2012

Zgodnie ze zmienionym art. 168 Kodeksu pracy, zaległy urlop wypoczynkowy można odebrać do końca września. Poprzednio urlop

Zawód rzecznik patentowy –...

15-11-2011

Praca w zawodzie rzecznika patentowego, to połączenie wiedzy humanistycznej i ścisłej, pasji badacza oraz skrupulatności pr


ZOBACZ CAŁY BLOG


Miejsce na Twoją reklamę - napisz: biuro@grupaedom.pl

Strzałka w górę