Stanowisko kierownicze, a praca w soboty

Wróć do spisu artykułów

Jestem kierownikiem administracyjnym w zakładzie pracy zatrudniającym ponad 500 osób. Zgodnie z regulaminem pracy wszystkie soboty są dla nas dniami wolnymi od pracy wynikającymi z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy. Bardzo często zdarza mi się pracować w te dni na polecenie pracodawcy – konieczność przyjęcia materiałów biurowych z hurtowni, dopilnowania przeprowadzanych remontów.

Czy za pracę w tym dniu należy mi się jakaś dodatkowa gratyfikacja, czy też – jak twierdzi mój pracodawca – ze względu na zajmowane stanowisko są to godziny niepłatne.

Przepis art. 1513 Kodeksu pracy stanowi, że pracownikowi, który ze względu na okoliczności przewidziane w art. 151 § 1 Kodeksu pracy wykonywał pracę w dniu wolnym od pracy wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, przysługuje w zamian inny dzień wolny od pracy udzielony pracownikowi do końca okresu rozliczeniowego, w terminie z nim uzgodnionym". Przepis ten ma zastosowanie do wszystkich pracowników bez względu na zajmowane stanowisko. A zatem jeżeli kierownik komórki organizacyjnej, który ze względu m.in. na szczególne potrzeby pracodawcy wykonywał pracę w dniu wolnym od pracy wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, to przysługuje mu w zamian inny dzień wolny od pracy, który powinien być udzielony do końca okresu rozliczeniowego, w terminie z nim uzgodnionym.

Nieudzielenie dnia wolnego za pracę w dniu wolnym z tytułu 5 - dniowego tygodnia pracy stanowi naruszenie art. 1513 Kodeksu pracy. Może ono być usprawiedliwione tylko wówczas, gdy nie było obiektywnych możliwości udzielenia dnia wolnego w danym okresie rozliczeniowym (np. dzień ten przypadał w ostatnich dniach okresu rozliczeniowego) lub gdy nie było możliwe uzgodnienie terminu udzielenia dnia wolnego z pracownikiem, mimo podejmowanych przez pracodawcę prób.

W przypadku, jeżeli nieudzielenie dnia wolnego za pracę wykonywaną na polecenie pracodawcy w dniu wolnym z tytułu 5 - dniowego tygodnia pracy spowodowało przekroczenie przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy w okresie rozliczeniowym, pracownikowi będzie przysługiwało wynagrodzenie z dodatkiem w wysokości 100% (zgodnie z art. 1511 § 2 Kodeksu pracy).

Źródło: Państwowa Inspekcja Pracy: http://www.pip.gov.pl/html/pl/porady/07063009.htm
Udostępnij:
Inne artykuły z bloga:


Dobowy i tygodniowy...

13-01-2013

Kodeks pracy reguluje wymiar dobowego odpoczynku pracowników. Każdy z nich ma prawo do co najmniej 11 godzin nieprzerwanego od

Profesjonalny Życiorys. Jak...

08-04-2012

Ty masz doświadczenie, a my posiadamy odpowiednią wiedzę, aby pomóc Ci napisać Życiorys. Profesjonalne CV pomoże korzystn

Jak wyliczyć urlop...

10-09-2011

Urlop wypoczynkowy - jak wyliczyć ile przysługuje danemu pracownikowi dni urlopowych. Poniżej przedstawiamy podstawowe inform


ZOBACZ CAŁY BLOG


Miejsce na Twoją reklamę - napisz: biuro@grupaedom.pl

Strzałka w górę