Pracodawca likwiduje firmę

Wróć do spisu artykułów

Czy pracownikowi posiadającemu umowę o pracę zawartą na czas określony przysługuje odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy?

Przepisy ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844 ze zm.) mają zastosowanie do wszystkich rodzajów umów o pracę, w tym także do umów zawartych na czas określony. Należy jednak pamiętać, że - zgodnie z art. 1 ust. 1 i art. 10 ust. 1 - ustawę stosuje się w przypadku rozwiązywania stosunków pracy z przyczyn w niej określonych w drodze wypowiedzenia lub na mocy porozumienia stron. Nie ma ona zatem zastosowania w razie rozwiązywania umów zawartych na czas określony z powodu upływu czasu na jaki zostały zawarte. Istotne jest więc, aby rozwiązanie takiej umowy nastąpiło przed upływem okresu, na który była zawarta, a przyczyny jej rozwiązania nie dotyczyły pracownika. Należy w związku z tym zaznaczyć, że mimo iż przepisy prawa pracy nie przewidują obowiązku uzasadniania wypowiedzenia umowy zawartej na czas określony, z prawnego punktu widzenia określenie tych przyczyn jest w tym wypadku niezbędne.

Jeżeli zatem rozwiązanie umowy o pracę zawartej na czas określony następuje z przyczyn nieleżących po stronie pracownika (np. likwidacja firmy), a pracodawca zatrudnia co najmniej 20 pracowników, to zwalnianemu pracownikowi przysługuje prawo do odprawy pieniężnej.

Źródło: Państwowa Inspekcja Pracy: http://www.pip.gov.pl/html/pl/porady/07062012.htm
Udostępnij:
Inne artykuły z bloga:


Przestań odwlekać na...

11-11-2010

Skłonność do odwlekania spraw na później stanowi problem dla wielu ludzi. Poniżej przeczytasz o sposobach które mogą Ci

CV przykładowe wzory – z...

17-01-2013

Korzystaj jedynie ze sprawdzonych wzorów CV. Jeśli kopiować CV, to tylko przykładowe wzory, które znajdują się w serwisie

Czego nigdy nie należy...

21-08-2012

Duża część pracowników ma problem z wypracowaniem dobrych relacji z własnym szefem. Może to być spowodowane tym, że w t


ZOBACZ CAŁY BLOG


Miejsce na Twoją reklamę - napisz: biuro@grupaedom.pl

Strzałka w górę