Jak skutecznie wręczyć wypowiedzenie pracownikowi

Wróć do spisu artykułów

Najprostszym sposobem na skuteczne wypowiedzenie jest jego przekazanie osobiście do rąk pracownika. Jednakże może się zdarzyć tak, że pracownik nie będzie chciał go przyjąć. Jak w takim wypadku skutecznie zwolnić pracownika?

Możliwość wypowiedzenia umowy o pracę regulują przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Kodeksu Pracy (art. 61 k.c. w związku z art. 300 k.p.), zgodnie z którymi oświadczenie wypowiedzenia uznaje się za złożone z chwilą, gdy dostarczono je do pracownika, a ten mógł zapoznać się z jego treścią. Natomiast w praktyce z kwestii wypowiedzenia zatrudnionego występuje wiele komplikacji. Podwładni wymigują się bowiem na wiele sposobów, aby pracodawca nie wręczył im wypowiedzenia. Część pracowników nie chce podpisać wypowiedzenia, część znika z pracy, pojawiając się po kilku dniach ze zwolnieniem lekarskim. Są również tacy, którzy drą wypowiedzenie, i to w obu egzemplarzach, sądząc, że w takim przypadku wypowiedzenie umowy o pracę ich minie (ponieważ zniszczono dokument), a sami uciekają na zwolnienie lekarskie, by jak najdłużej pozostawać zatrudnionym w danym zakładzie pracy.

Polecamy:
SmakPracy.pl - porady dla pracodawców. Rekrutacja i jej zasady. Jak przeprowadzić rekrutację, selekcja pracowników.

W powyższych przypadkach zatrudniający z reguły jest zaskoczony postępowaniem podwładnego i nie wie, jak na nie zareagować. Często pojawia się pytanie, czy wypowiedzenie wręczone w konkretnych okolicznościach jest wręczone skuteczne, tzn. czy pracownik został zwolniony, czy wręcz przeciwnie - nadal jest zatrudniony.

Opierając się na Kodeksie Pracy wypowiedzenie umowy o pracę jest jednostronnym (nie wymagającym zgody) oświadczeniem woli jednej ze stron, które ma na celu zakończenie nawiązanego stosunku pracy po upływie okresu wypowiedzenia. Na szczególną uwagę zasługują zapisy o formie wypowiedzenia, a mianowicie oświadczenie to powinno zostać zawarte, pod rygorem nieważności w pisemnej formie.

W wyjątkowych sytuacjach w których, pracownik nie chce przyjąć wypowiedzenia, świetnym sposobem, zgodnym z Kodeksem pracy, będzie zadbanie, aby w chwili wręczania wypowiedzenia znaleźli się świadkowie, którzy będą mogli potwierdzić, że wypowiedzenie umowy o pracę rzeczywiście zostało dokonane (wręczone pracownikowi). Istotne jest, aby pracownik zapoznał się z treścią dokumentu i nawet jeżeli nie będzie chciał go podpisać, to w zasadzie już od takiej chwili możemy liczyć okres wypowiedzenia, ponieważ nawet jeżeli dojdzie do ewentualnej rozprawy w sądzie pracy, świadkowie zaświadczą, że zatrudniony zapoznał się z wypowiedzeniem, tylko nie chciał go przyjąć.

Warto pamiętać, że w razie sporu sądowego, to zatrudniający musi udowodnić, że miał wypowiedzenie sporządzone na piśmie, które w trakcie rozmowy zostało wręczone pracownikowi, również to, że chciał dać zatrudnionemu pisemne wypowiedzenie, a ten odmówił jego przyjęcia. Z tego względu najlepiej jest zawsze wręczać wypowiedzenie umowy o pracę ze świadkiem.

Więcej? Zobacz:
Czy pracownik składający wniosek o urlop wychowawczy, może uniknąć wypowiedzenia?

W związku z powyższym, wypowiedzenie wymaga formy pisemnej, a wszelkie inne sposoby wręczenia wypowiedzenia (np. jak e-mail czy telefon) niestety nie będą skuteczne. Sporne jest również, wręczenie wypowiedzenia umowy o pracę za pomocą faksu. W takim wypadku uznaje się, że wypowiedzenie jest skuteczne, ale może być przez pracownika zaskarżone do sądu z uwagi na niezachowanie formy pisemnej. W praktyce zatem odradza się dokonywania wypowiedzenia w taki sposób.

Więcej? Zobacz:
Zwolnienie lekarskie na przemian z opieką na chore dziecko, jak potraktować pracownika?

Opracowanie: SmakPracy.pl
Udostępnij:
Inne artykuły z bloga:


Ścieżka kariery – czyli...

12-04-2011

Ścieżka kariery to kolejne szczeble na naszej drodze zawodowej. Czy można o niej mówić, gdy bezrobocie wciąż jest duże i

Czy praca może być nałogiem?

31-05-2012

W naszej świadomości istnieje przekonanie, że każdy powinien pracować. Nieważne gdzie, byleby miał zajęcie. Pracownicy u

Wypadek przy pracy

18-03-2012

Zgodnie z art. 234. § 1. Kodeksu pracy, w razie wypadku przy pracy pracodawca jest obowiązany podjąć niezbędne działania e


ZOBACZ CAŁY BLOG


Miejsce na Twoją reklamę - napisz: biuro@grupaedom.pl

Strzałka w górę