Obniżenie wynagrodzenia za wadliwą pracę, czy jest to możliwe

Wróć do spisu artykułów

Jak wygląda wysokość wynagrodzenia za wadliwą pracę pracownika? Zgodnie z elementarną zasadą Kodeksu pracy wynagrodzenie przysługuje pracownikowi za pracę, która została wykonana.
Jednakże, w praktyce możemy mieć do czynienia z sytuacją, gdy pomimo wykonanej pracy pracownik nie otrzyma należnego wynagrodzenia. U podstawy art. 82 Kodeksu pracy, legło stwierdzenie, iż wynagrodzenie nie będzie przysługiwało pracownikowi, który ze swej winy wykona produkt lub usługę w sposób wadliwy.
Więcej? Zobacz:
Termin wypłaty wynagrodzenia za pracę

W momencie wadliwego wytworzenia przez pracownika produktu lub usługi, wynagrodzenie za wadliwą pracę nie przysługuje lub może zostać znacznie obniżone. Warunkiem jest, aby nieprawidłowe wykonanie pracy, skutkujące jej wadliwością, nastąpiło z winy zatrudnionego. Jeżeli produkt lub usługa nadaje się jeszcze do użytkowania, ale ma obniżoną wartość w stosunku do zakładanej, wynagrodzenie za pracę ulega odpowiedniemu obniżeniu. Kwota o jaką obniżymy podstawowe wynagrodzenie musi pozostać w odpowiedniej proporcji do wynagrodzenia pełnego, jak uzyskana faktycznie jakość produktu w porównaniu do oczekiwanej wartości.

Reasumując powyższe spotykamy się z dwiema możliwościami, które może zastosować pracodawca:

  • wynagrodzenie zatrudnionemu nie przysługuje za daną pracę, jeżeli z jego winy wykonane produkty lub usługi są całkowicie wadliwe (tzn. produkt jest w 100% błędnie przygotowany i nie można tego poprawić dostępnymi środkami);
  • wynagrodzenie zatrudnionemu nie przysługuje częściowo za daną pracę (tj. ulega odpowiedniemu zmniejszeniu, względem wartości szkody jaka powstała z winy pracownika).
     

Podstawa prawna:

Kodeks pracy
Art. 82. § 1. Za wadliwe wykonanie z winy pracownika produktów lub usług wynagrodzenie nie przysługuje. Jeżeli wskutek wadliwie wykonanej pracy z winy pracownika nastąpiło obniżenie jakości produktu lub usługi, wynagrodzenie ulega odpowiedniemu zmniejszeniu.

§ 2. Jeżeli wadliwość produktu lub usługi została usunięta przez pracownika, przysługuje mu wynagrodzenie odpowiednie do jakości produktu lub usługi, z tym że za czas pracy przy usuwaniu wady wynagrodzenie nie przysługuje.

Więcej? Zobacz:
Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych
Udostępnij:
Inne artykuły z bloga:


Jaka była Pani poprzednia,...

18-02-2013

Pytanie rekrutacyjne które pojawia się niezwykle rzadko, a mimo to potrafiące odcedzić kandydatów dobrych, od bardzo dobryc

Przyjaciel w pracy, czyli...

03-10-2012

Nikt raczej nie zaprzeczy temu, iż przyjaźń w pracy jest możliwa. W końcu w pracy spędzamy jedną trzecią doby, a więzi

Nieobecność w pracy może...

12-02-2012

Czy każda nieobecność w pracy spowoduje utratę stanowiska? Pracodawca może w szczególnych wypadkach zdecydować o zwolnien


ZOBACZ CAŁY BLOG


Miejsce na Twoją reklamę - napisz: biuro@grupaedom.pl

Strzałka w górę