Odpowiedzialność materialna za mienie powierzone pracownikowi

Wróć do spisu artykułów

Pracownik może się uwolnić od odpowiedzialności materialnej za szkodę powstałą w powierzonym mu mieniu, jeśli wykaże, że powstała ona z przyczyn od niego niezależnych. Kiedy pracownik może powołać się na Kodeks pracy i odmówić odpowiedzialności? (art. 124 par. 3 k.p.)

Jeżeli pracodawca powierzy pracownikowi:

  • pieniądze, papiery wartościowe, kosztowności,
  • narzędzia i instrumenty lub podobne przedmioty, jak również środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze,
  • inne, wszystkie z obowiązkiem zwrotu lub rozliczenia się

w powyższych sytuacjach, pracownik odpowiada w pełnej wysokości za szkodę powstałą w tym mieniu.

Pracownik może się uwolnić od odpowiedzialności finansowej, jeżeli udowodni, że szkoda powstała z przyczyn od niego niezależnych, a w szczególności na skutek niezapewnienia przez pracodawcę warunków umożliwiających zabezpieczenie powierzonego mienia. Poniżej przedstawimy przykładową sytuację w celu lepszego zobrazowania tematu:

Pani Joanna pracuje w firmie sprzedającej części samochodowe jako stróż nocny. Jest to duża spółka, a do jej obowiązków należy pilnowanie sprzętu znajdującego się na terenie firmy, w tym także ochrona całego terenu przed wandalami. Miejsce jakie zajmuje firma jest łatwo dostępne, ponieważ ogrodzenie jakie powinno chronić mienie zakładu jest w wielu miejscach dziurawe. Pani Joanna w przypadku braków w ilości znajdujących się części, mogłaby uwolnić się od odpowiedzialności, gdyż teren firmy, a szczególnie mienie przedsiębiorcy nie są należycie zabezpieczone.
--

Potrzebujesz dotrzeć do materiałów z zakresu prawa pracy? Szukasz logicznych wyjaśnień, przejdz do działu prawo pracy <- kliknij.
--

Podstawa prawna:
Art: od 114 do 127 Kodeksu pracy

 

Więcej:   Umowa o pracę,   Umowa zlecenie,   Umowa o dzieło,   Umowa agencyjna oraz Umowa na zastępstwo.
Udostępnij:
Inne artykuły z bloga:


Testy jako narzędzie...

12-09-2010

Jakie są zalety i wady testów w rekrutacji Test jest narzędziem obiektywnym, gdyż osobowość lub poglądy osoby oceniaj

Czas określony czyli praca...

17-09-2011

Umowa zlecenie, praca na zlecenie lub czas określony to wszystko prowadzi nas do umowy jaką podpisujemy z pracodawcą – doku

Zwolnienie lekarskie a ciąża

24-04-2012

Kobieta w ciąży może otrzymać zwolnienie lekarskie od ginekologa lub innego specjalisty pod warunkiem stwierdzenia choroby l


ZOBACZ CAŁY BLOG


Miejsce na Twoją reklamę - napisz: biuro@grupaedom.pl

Strzałka w górę