Outplacement, czyli zwolnienie w praktyce

Wróć do spisu artykułów

Outplacement, czyli po prostu zwolnienie monitorowane, które ma miejsce wówczas, gdy pracodawca planuje zwolnić co najmniej 50 pracowników w okresie najbliższych trzech miesięcy.

Procedury zwolnienia monitorowanego zobowiązują pracodawcę do określonego działania, aby w szczególny sposób zadbał o pracowników, których stanowiska zostaną zlikwidowane. W takiej sytuacji jest on zobligowany uzgodnić z powiatowym urzędem pracy, odpowiednim dla siedziby zakładu pracy lub ze względu na miejsce wykonywania pracy, formy i zakres pomocy dla zwalnianych pracowników. Uzgodnienia powinny obejmować w szczególności: pośrednictwo pracy; poradnictwo zawodowe; szkolenia oraz pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy przez pracowników.

Więcej: Zwolnienie dyscyplinarne pracownika

Głównym celem outplacementu jest złagodzenie skutków, jakie przynosi redukcja personelu w zakładzie pracy, zarówno dla pracowników jak i dla całej organizacji. Dodatkową korzyścią dla firmy stosującej Outplacement jest fakt, iż pozytywnie wpływa to na wizerunek firmy. Jest to często jeden z ważnych elementów rozstrzygający o wyborze pracodawcy przez wysoko wykwalifikowanych specjalistów.

Przykładowe korzyści zastosowania Outplacementu

  • Minimalizacja negatywnych nastrojów i napięć związanych z redukcją zatrudnienia wewnątrz firmy,
  • Ograniczenie poziomu stresu i poczucia zagrożenia w firmie,
  • Ułatwienie negocjacji ze związkami zawodowymi budowanie wizerunku dobrego pracodawcy,
  • Podniesienie poziomu identyfikacji z firmą u pozostałych pracowników,
  • Redukcja kosztów np. związanych ze zwolnieniami (kosztów postępowań prawnych czy spadku efektywności pozostałych pracowników).

Więcej: Nieobecność w pracy może zadecydować o zwolnieniu pracownika
Udostępnij:
Inne artykuły z bloga:


Z pracownikiem po imieniu

26-06-2012

Komunikacja wewnętrzna to służbowa komunikacja miedzy pracownikami, a także między pracownikami a kierownictwem. W jednych

Przemęczenie w pracy

13-07-2012

Przemęczenie W pracy spędzamy większą część dnia. Zazwyczaj pracujemy 8 godzin dziennie, co daje nam 40 godzin tygodniowo

7 głównych błędów...

23-08-2010

Jeżeli od kilku miesięcy bezskutecznie szukasz pracy to być może warto, abyś zwrócił uwagę na poniższe błędy, które


ZOBACZ CAŁY BLOG


Miejsce na Twoją reklamę - napisz: biuro@grupaedom.pl

Strzałka w górę