Regulamin pracy

Wróć do spisu artykułów

Pracownik jest zobligowany do zapoznania się z regulaminem pracy. Zaznajomienie się z tym dokumentem, powinien pisemnie potwierdzić. Regulamin pracy zawiera informacje o obowiązkach pracownika, które mają dla firmy szczególne znaczenie. Poniżej omawiamy podstawowe cechy regulaminów pracy.

Regulamin pracy, tworzy zbiór norm, obowiązujących w danym zakładzie pracy. Normy (zasady) te nie mogą być mniej korzystne dla pracowników niż przepisy Kodeksu pracy oraz przepisy innych ustaw i aktów wykonawczych (art. 9 § 2 K.p.). Zakaz, wynikający z art. 9 § 2 i § 3 K.p., nie oznacza jednocześnie, że postanowienia regulaminu pracy muszą być bardziej korzystne dla osób zatrudnionych u danego pracodawcy.

Tworzenie regulaminu pracy jest często traktowane jako niemiła czynność czy wręcz uciążliwość. Zakład pracy powinien jednak wiedzieć, że większość zatrudnionych pracowników nie sięgnie do lektury kodeksu pracy, zaś regulamin pracy otrzyma każdy pracownik celem zapoznania się i potwierdzenia znajomości tego dokumentu. Pracodawca, uwzględniając specyfikę zakładu pracy, może określić i opisać te czynności podwładnych, które mają szczególne znaczenie za względu na potrzeby firmy i charakter pracy zatrudnionego.


Pracodawca może również w tym dokumencie określić konkretne zobowiązania pracowników. Naruszenie takich zobowiązań może powodować zastosowaniem kar porządkowych, a w skrajnych wypadkach mogłoby być uznane za bardzo ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych. Regulamin może też przewidywać prawo monitorowania miejsc pracy za pomocą urządzeń technicznych.

Ważne! Kodeks pracy określa moment w którym pracodawca ma obowiązek utworzyć regulamin pracy. Obejmuje to wszystkich pracodawców zatrudniających powyżej 20 pracowników, u których w zakresie organizacji i porządku w procesie pracy nie obowiązują postanowienia układu zbiorowego (art. 104 § 2 K.p.). Regulamin pracy mogą również wprowadzić zakłady pracy, które zatrudniają mniejszą liczbę pracowników niż 20 osób.

Tworząc regulamin pracy, pracodawca powinien pamiętać o przepisach dotyczących zasady równego traktowania w zatrudnieniu, gdyż postanowienia regulaminów naruszające tę zasadę nie będą obowiązywać (art. 9 § 4 K.p.). Postanowienia regulaminu pracy obowiązują wszystkich zatrudnionych, a także regulują pracę  osób dopiero rozpoczynających pracę w danym zakładzie pracy. Zgodnie z art. 1043 § 2 K.p. zakład pracy jest obowiązany przed rozpoczęciem pracy przez nowego pracownika zapoznać go z treścią regulaminu pracy, a ponadto pracownik ten powinien podpisać oświadczenie o zapoznaniu się z zawartością dokumentu. Takie oświadczenie należy przechowywać w aktach osobowych danego pracownika.

Podstawa prawna

Art. 9. § 1. Ilekroć w Kodeksie pracy jest mowa o prawie pracy, rozumie się przez to przepisy Kodeksu pracy oraz przepisy innych ustaw i aktów wykonawczych, określające prawa i obowiązki pracowników i pracodawców, a także postanowienia układów zbiorowych pracy i innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów i statutów określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy.

§ 2. Postanowienia układów zbiorowych pracy i porozumień zbiorowych oraz regulaminów i statutów nie mogą być mniej korzystne dla pracowników niż przepisy Kodeksu pracy oraz innych ustaw i aktów wykonawczych.

§ 3. Postanowienia regulaminów i statutów nie mogą być mniej korzystne dla pracowników niż postanowienia układów zbiorowych pracy i porozumień zbiorowych.

§ 4. Postanowienia układów zbiorowych pracy i innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów oraz statutów określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy, naruszające zasadę równego traktowania w zatrudnieniu, nie obowiązują.

- Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na nurtujące Cię pytanie, przejdź do działu prawa pracy i wybierz inny artykuł w którym znajdziesz pomoc.
Udostępnij:
Inne artykuły z bloga:


Carving – sztuka czy...

03-08-2012

Rękodzieło jest dziś w cenie. Ręcznie robione serwetki, wyszywane obrusy robią furorę jako elementy dekoracyjne. Okazuje s

Negocjacje z pracodawcą. O...

20-11-2012

Zwrot „negocjacje z pracodawcą” nie zawsze dotyczy jedynie negocjacji płacowych. Consensus podczas takich rozmów może da

CZY WARTO STARAĆ SIĘ O...

23-07-2010

Na coraz bardziej konkurencyjnym rynku pracy zadajemy sobie pytanie: co zrobić by zwiększyć nasza pozycje, by wśród pojawia


ZOBACZ CAŁY BLOG


Miejsce na Twoją reklamę - napisz: biuro@grupaedom.pl

Strzałka w górę