Ubezpieczenie zdrowotne w Holandii

Wróć do spisu artykułów

Ubezpieczenie zdrowotne - Jako osoba zamieszkała w Holandii musisz ubezpieczyć się od kosztów opieki zdrowotnej. Nawet jeśli nie mieszkasz na stałe w Holandii, ale tutaj pracujesz i płacisz podatki, musisz wykupić tutaj ubezpieczenie zdrowotne. Dotyczy to także sytuacji, jeśli jesteś już ubezpieczony w Polsce, ale pracujesz wyłącznie w Holandii. Polskie ubezpieczenie zdrowotne nie wystarcza w takim przypadku do spełnienia obowiązku ubezpieczeniowego w Holandii.

Jeśli pracujesz w Holandii, członkowie Twojej rodziny (współmałżonek/partner i dzieci) mieszkający w innym kraju mają prawo do korzystania z opieki zdrowotnej na miejscu na podstawie holenderskiego ubezpieczenia. Formularz zgłoszenia członków rodziny do ubezpieczenia można dostać u swojego ubezpieczyciela. Po zgłoszeniu trzeba opłacać składki za członków rodziny.

Towarzystwa ubezpieczeń zdrowotnych

Możesz sam wybrać towarzystwo ubezpieczeń zdrowotnych, w którym chcesz wykupić ubezpieczenie. W niektórych firmach istnieje możliwość przystąpienia na korzystnych warunkach do grupowego ubezpieczenia zdrowotnego dla pracowników. Zapytaj o to swojego pracodawcę.

Towarzystwo ubezpieczeń zdrowotnych nie może odmówić przyjęcia nikogo do ubezpieczenia w zakresie tzw. pakietu podstawowego (basispakket). Obejmuje on wszystkie niezbędne świadczenia zdrowotne. Stan zdrowia i wiek ubezpieczonego są przy tym bez znaczenia. Zakres świadczeń w pakiecie podstawowym jest taki sam we wszystkich towarzystwach ubezpieczeniowych. Inny może być jednak sposób realizacji świadczeń i wysokość składek.

Składkę na ubezpieczenie zdrowotne płaci się co miesiąc. Składa się ona z dwóch części:

  • Ubezpieczony opłaca co miesiąc stałą składkę w wybranym towarzystwie ubezpieczeń zdrowotnych. Pracodawca może potrącać tę kwotę z wynagrodzenia i odprowadzać do ubezpieczyciela,
     
  • Oprócz tego każda osoba, której dotyczy obowiązek ubezpieczeniowy, płaci składkę zależną od dochodów. Tę część składki w całości opłaca pracodawca. Rozliczenie znajdziesz na pasku wypłaty.
     

Osoby prowadzące działalność na własny rachunek nie mają pracodawcy, więc całość składki na ubezpieczenie zdrowotne muszą opłacać same. Dzieci i młodzież poniżej 18 lat nie płacą składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Chcesz pracować w Holandii? Z tego materiału dowiesz się, jak powinna wyglądać umowa o pracę w Holandii oraz jeżeli szukasz podstawowych wiadomości na temat pobytu, potrzebnych dokumentów, formalności oraz pracy - praca w Holandii - uzupełnij swoją wiedzę.

Źródło: Ministerstwo Spraw Społecznych i Zatrudnienia
Informacja od Wydawcy: "Niniejsza broszura została opracowana na zlecenie holenderskiego Ministerstwa Spraw Społecznych i Zatrudnienia (SZW), we współpracy z portalem Polonia.nl, Ambasadą RP i różnymi ministerstwami."
Udostępnij:
Inne artykuły z bloga:


Czy praca może być nałogiem?

31-05-2012

W naszej świadomości istnieje przekonanie, że każdy powinien pracować. Nieważne gdzie, byleby miał zajęcie. Pracownicy u

Obowiązek stworzenia służby...

22-03-2012

Na kim – na agencji pracy tymczasowej czy na pracodawcy użytkowniku – ciąży obowiązek stworzenia służby bhp? Tworzen

Pracownik zawiera kolejno...

21-03-2012

Pracownik był zatrudniony na podstawie umowy na czas określony przez okres 6 miesięcy. Bezpośrednio po zakończeniu tej umow


ZOBACZ CAŁY BLOG


Miejsce na Twoją reklamę - napisz: biuro@grupaedom.pl

Strzałka w górę