Szukam pracy w Holandii, praca Holandia

Wróć do spisu artykułów

Poszukujesz pracy w Holandii od zaraz? Przygotowaliśmy informator dla osób gotowych podjąć pracę w Holandii, zawierający wszystkie niezbędne informacje. Znajdziesz tu podstawowe wiadomości na temat pobytu, potrzebnych dokumentów, formalności oraz pracy. Dla uzupełnienia swoich wiadomości, zaglądnij do specjalnie przygotowanego działu porad o pracy za granicą.


Pobyt w Holandii

Aby móc mieszkać i pracować w Holandii, należy posiadać ważny paszport lub dowód osobisty. Oprócz tego wymagany jest dowód zawarcia holenderskiego ubezpieczenia zdrowotnego.

Numer BSN

Każdy, kto pracuje i płaci podatki w Holandii, musi posiadać tzw. numer BSN (Burgerservicenummer). Jest to unikatowy numer do celów ewidencyjnych, podatkowych i wszystkich innych kontaktów z urzędami. Numer BSN jest nadawany z chwilą zameldowania się na pobyt w jednej z gmin holenderskich. Podejmując pracę trzeba podać pracodawcy swój numer BSN. Pracodawca może wtedy załatwić różne sprawy dotyczące pracownika, np. z Urzędem Skarbowym i funduszem emerytalnym. Jeżeli nie jesteś zameldowany w Holandii, nie otrzymasz numeru BSN. W takim wypadku używa się numeru identyfikacji podatkowej, tzw. numeru Sofi. Uzyskuje się go w Urzędzie Skarbowym lub za pośrednictwem certyfikowanej agencji pracy tymczasowej (można to zrobić np. tutaj).

Zgłoszenie pobytu w urzędzie gminy i w IND. Przepisy holenderskie rozróżniają dwie sytuacje, zależnie od długości pobytu:

 • Pobyt dłuższy niż trzy miesiące: Jeśli zamierzasz przebywać w Holandii dłużej niż trzy miesiące, musisz powiadomić o tym Urząd Imigracji i Naturalizacji (Immigratie- en Naturalisatiedienst, w skrócie IND). Zostaniesz wtedy zarejestrowany jako osoba przebywająca w Holandii w związku z pracą. Niedopełnienie tego obowiązku nie pociąga za sobą natychmiastowych konsekwencji, ponieważ prawo do pobytu na terenie Holandii wynika z Traktatu o Unii Europejskiej. Jeśli jednak nie zarejestrujesz się w IND, może to oznaczać, że nie będziesz mógł ubiegać się o zasiłek socjalny ani wystąpić o stypendium lub pożyczkę studencką. Obowiązkowe jest także zgłoszenie pobytu w danej gminie. Załatwia się to w urzędzie gminy, w dziale ewidencji ludności (GBA). Informacje na temat procedury i wymaganych dokumentów można uzyskać w urzędzie gminy,
   
 • Pobyt krótszy niż trzy miesiące: Jeśli planowany pobyt w Holandii nie przekracza trzech miesięcy, nie trzeba zgłaszać pobytu w urzędzie gminy ani w urzędzie imigracyjnym (IND). Mimo to warto uzyskać tzw. „zaświadczenie o rejestracji” w IND. Inne instytucje (Urząd Skarbowy, banki itp.) mogą tego wymagać. Mając to zaświadczanie, można np. otworzyć rachunek bankowy w Holandii. Uwaga! W IND można się zarejestrować dopiero po dopełnieniu formalności meldunkowych w dziale ewidencji ludności (GBA) w miejscu zamieszkania.

Podsumowanie
Czego potrzebujesz, aby pracować w Holandii?

Pobyt krótszy niż 3 miesiące:

 • Ważny paszport,
 • Holenderskie ubezpieczenie zdrowotne,
 • Numer podatkowy Sofi,
 • Umowa o pracę.

Pobyt przez dłuższy czas:

 • Ważny paszport,
 • Holenderskie ubezpieczenie zdrowotne,
 • Numer podatkowy Sofi/numer BSN,
 • Umowa o pracę,
 • Zgłoszenie w Urzędzie Imigracji i Naturalizacji (IND),
 • Zgłoszenie pobytu w urzędzie gminy (wpis do ewidencji ludności – GBA).

Chcesz pracować w Holandii? Z tego materiału dowiesz się, jak powinna wyglądać umowa o pracę w Holandii - uzupełnij swoją wiedzę.

Źródło: Ministerstwo Spraw Społecznych i Zatrudnienia
Informacja od Wydawcy: "Niniejsza broszura została opracowana na zlecenie holenderskiego Ministerstwa Spraw Społecznych i Zatrudnienia (SZW), we współpracy z portalem Polonia.nl, Ambasadą RP i różnymi ministerstwami."
Udostępnij:
Inne artykuły z bloga:


CV Funkcjonalne. Czy taką...

10-06-2012

Funkcjonują trzy rodzaje prezentacji osiągnięć zawodowych w CV: chronologiczne, funkcjonalne oraz mieszane. To którą form

Prawo do zasiłku a praca za...

31-05-2012

Osoby, które pracowały poza Polską, a planują powrót do kraju, mogą ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych, mogą go ta

Znajomość języków obcych

22-06-2012

Do you speak english? – Raczej polisz, ale trochę inglisz. Na taki dialog na rozmowie kwalifikacyjnej nie powinien sobie pozw


ZOBACZ CAŁY BLOG


Miejsce na Twoją reklamę - napisz: biuro@grupaedom.pl

Strzałka w górę