Jak dostać się do Policji

Wróć do spisu artykułów

Zawód dla ludzi z pasją, którzy są w stanie poświęcić swoje życie by ratować innych. Jak dostać się do Policji – rekrutacja, jej etapy, testy i wymagania.

Krok pierwszy - złożenie dokumentów niezbędnych do przyjęcia.

 

Jest to możliwe we wszystkich komendach wojewódzkich (Stołecznej) Policji oraz niektórych komendach miejskich i powiatowych (decyzję o tym podejmuje komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji). W momencie złożenia dokumentów rozpoczyna się postępowanie kwalifikacyjne.

 

Kandydat ubiegający się o służbę, powinien posiadać:

 • obywatelstwo polskie,
 • nieposzlakowaną opinię,
 • być niekaranym,
 • korzystać z pełni praw publicznych,
 • posiadać co najmniej średnie wykształcenie (są wyjątki od tej reguły),
 • posiadać odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych oraz powinien cechować się dyscypliną, podporządkowaniem pod dyktando rozkazu,
 • osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Jeżeli spełniasz powyższe wymogi, to znaczy, że możesz rozpocząć starania o przyjęcie do służby.

Na pierwszym spotkaniu dowiesz się jak przebiega dalsza procedura naboru oraz otrzymasz skierowanie na test wiedzy ogólnej i test sprawności fizycznej, które odbywają się we wskazanej szkole Policji (jednej z pięciu w kraju).

Kolejne etapy kwalifikacyjne.

 • Test wiedzy. Pytania dotyczą funkcjonowania władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej oraz z zakresu bezpieczeństwa publicznego.
 • Test sprawności fizycznej. Przystępując do tego testu kandydat musi mieć dodatkowo przy sobie: - zaświadczenie lekarskie dopuszczające do wykonywania ćwiczeń fizycznych wydane w terminie nie przekraczającym 14 dni do dnia przystąpienia do testu sprawnościowego; - strój i obuwie sportowe.
 • Badania psychologiczne. Badania psychologiczne przeprowadzane są przez psychologów w komendach wojewódzkich (Stołecznej) Policji.
 • Wywiad zorganizowany. Wywiad zorganizowany ma formę rozmowy, ocenianej przez co najmniej 2 osobową komisję.
 • Komisja lekarska. W ramach tego etapu kandydat poddany zostaje specjalistycznym badaniom lekarskim, na podstawie których komisja lekarska oceni psychiczną i fizyczną zdolność kandydata do służby w Policji.
 • Ankieta bezpieczeństwa osobowego.
 • Lista rankingowa. Na stronie internetowej Komendy Głównej Policji odnajdziesz informację jak punktowane są poszczególne etapy postępowanie kwalifikacyjnego, ile minimum trzeba uzyskać punktów na każdym etapie i jak powstają listy rankingowe.

Jeśli z wynikiem pozytywnym ukończysz postępowanie kwalifikacyjne zostaniesz umieszczony na liście rankingowej. W przypadku, gdy zdobędziesz wystarczającą ilość punktów, zostaniesz przyjęty do służby w Policji.

Ważne! Przed złożeniem dokumentów dokładnie zapoznaj się z ogłoszeniami o naborze, zamieszczonymi np. na stronach internetowych komend wojewódzkich (Stołecznej) Policji. Są w nich wskazane komendy miejskie/powiatowe/rejonowe Policji, do których prowadzony jest nabór.
Udostępnij:
Inne artykuły z bloga:


Czy należy rejestrować czas...

05-06-2012

Obowiązek rejestrowania czasu pracy, nakładany przez Kodeks pracy zobowiązuje pracodawcę do prowadzenia ewidencji czasu prac

Jak zdenerwować rekrutera?

11-08-2012

Prosta droga do tego, by stracić szansę na nową pracę. Rozmowa kwalifikacyjna jest bez wątpienia najbardziej stresującym e

Umowa na zastępstwo

17-12-2011

Umowa na zastępstwo – co przysługuje pracownikowi? Umowa na zastępstwo, jest to umowa terminowa zawierana z powodu długiej


ZOBACZ CAŁY BLOG


Miejsce na Twoją reklamę - napisz: biuro@grupaedom.pl

Strzałka w górę