Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron

Wróć do spisu artykułów

Umowę o pracę w każdej chwili można rozwiązać na mocy porozumienia stron, czyli za zgodą pracodawcy oraz pracownika. Najczęściej dochodzi do takiej sytuacji, kiedy pracownik ma na oku już nową pracę i chce rozstać się z obecną firmą szybciej niż przewiduje to jego okres wypowiedzenia ( czyli np. dwa tygodnie, miesiąc).

 

Do zawarcia porozumienia o rozwiązaniu umowy o pracę może dojść w następujący sposób:

  • pracownik składa dokument rozwiązania umowy o pracę, a pracodawca go przyjmuje,
  • pracownik i pracodawca podpisują wspólny dokument pt. Porozumienie o rozwiązaniu umowy o pracę,
  • pracodawca składa dokument rozwiązania umowy o pracę, który przyjmuje pracownik.

Niezgodna z prawem jest sytuacja, gdy firma proponuje swojemu pracownikowi podpisanie porozumienia, w którym nie wskazano terminu rozwiązania umowy o pracę, lecz zostanie on uzupełniony przez pracodawcę w dowolnie wybranym przez niego terminie.

Pracowniku, pamiętaj:

  • od porozumienia stron, nie ma odwołania,
  • porozumienie rozwiązuje każdą umowę o pracę,
  • (jeżeli forma pisemna) – porozumienie jest ważne jedynie z podpisem obu stron.

Kodeks pracy nie określa, jaka powinna być forma porozumienia. Wobec tego należy z mocy art. 300 KP stosować odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego. Obie strony porozumienia, powinny czytelnie zaznaczyć chęć rozwiązania umowy o pracę.

Porozumienie można zatem zawrzeć ustnie, pisemnie bądź przez inne zachowanie, wyrażające wyraźnie wolę stron.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 26.06.1974r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998r. nr 21,poz. 94 ze zm.).
Udostępnij:
Inne artykuły z bloga:


Motywowanie personelu - jak...

28-12-2010

Motywowanie pracownika za pomocą systemu motywowania ma za zadanie skłonienie pracownika do wykonywania danej pracy z większy

Vademecum: wzór, wzory CV...

24-02-2013

Jak dobrze napisać CV Kierownik, aby zachwycić przyszłego pracodawcę? Co należy ująć w takim dokumencie? Na początku, je

Rozmowa kwalifikacyjna:...

23-04-2012

Rozmowa kwalifikacyjna – pytania i odpowiedzi - przykłady z omówieniem. Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest sprawdzenie, uzup


ZOBACZ CAŁY BLOG


Miejsce na Twoją reklamę - napisz: biuro@grupaedom.pl

Strzałka w górę