Ile przerwy przysługuje na karmienie piersią w pracy

Wróć do spisu artykułów

Kodeks pracy przewiduje odpowiednie przerwy na karmienie piersią dla kobiet, które aktywnie pracują. Zgodnie z art. 187 Kodeksu pracy pracownica karmiąca dziecko piersią ma prawo do dwóch półgodzinnych przerw w pracy wliczanych do czasu pracy. Należy pamiętać ,że nie każdej kobiecie zatrudnionej na umowę o pracę przerwy takie przysługują.

Pracownicy zatrudnionej na czas krótszy niż 4 godziny dziennie przerwy na karmienie nie przysługują wcale. Kobiecie której czas pracy wynosi co najmniej 4 godziny dziennie, ale nie więcej niż 6 godzin dziennie przysługuje jedna przerwa na karmienie.
Natomiast pracownicy, których czas pracy wynosi więcej niż 6 godzin dziennie przysługują dwie przerwy na karmienie piersią. Długość poszczególnych przerw na karmienie uzależniona jest od liczby dzieci, które pracownica karmi piersią.

Jeżeli kobieta karmi piersią jedno dziecko, to przysługują jej przerwy w pracy po 30 minut każda. Jeżeli pracownica karmi piersią więcej niż jedno dziecko, to przysługują jej przerwy w pracy po 45 minut każda. Należy przy tym zaznaczyć, że jeżeli kobieta karmi piersią więcej niż jedno dziecko, nie muszą to być dzieci urodzone podczas jednego porodu, aby przysługiwały jej przerwy po 45 minut każda.

Przerwy na karmienie dziecka piersią są wliczane do czasu pracy. Pracownica zachowuje prawo do wynagrodzenia obliczonego jak wynagrodzenie za urlop (podstawa § 5 rozporządzenia z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy...).

Podstawa prawna:
•    ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.).

Chcesz wiedzieć więcej? Odwiedź nasz dział prawo pracy.
Udostępnij:
Inne artykuły z bloga:


Niepełnosprawny może...

13-05-2012

Potrzebujesz krótszego czasu pracy? Udowodnij! Do tej pory każda osoba ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawno

DYPLOM MBA gwarancją...

13-08-2010

Dyplom MBA w ostatnich latach przestaje być traktowany jako element pozwalający na szybki awans zawodowy i znaczący wzrost wy

Obywatele jakich państw...

27-03-2012

W myśl art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. Nr 180, poz. 1280 ze zm.) karta ta jest – wyda


ZOBACZ CAŁY BLOG


Miejsce na Twoją reklamę - napisz: biuro@grupaedom.pl

Strzałka w górę