Wszystko o urlopie wychowawczym

Wróć do spisu artykułów

Część kobiet decyduje, że po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego nie wraca od razu do pracy, lecz przez jakiś czas chce być na urlopie wychowawczym. Sprawy z nim związane reguluje artykuł 186 Kodeksu Pracy i kolejne.

 

Zgodnie z jego § 1 „Pracownik zatrudniony co najmniej 6 miesięcy ma prawo do urlopu wychowawczego w wymiarze do 3 lat w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez nie 4 roku życia. Do sześciomiesięcznego zatrudnienia wlicza się poprzednie okresy zatrudnienia”. Należy pamiętać, że urlopu wychowawczego udziela się na wniosek pracownika, zaś pracodawca z jednej strony nie może odmówić, zaś z drugiej – nie wolno mu zmusić pracownika, aby na taki urlop poszedł. Niestety zdarza się, że młoda mama słyszy nieoficjalnie od pracodawcy, że nie ma po co wracać i lepiej, jak złoży wniosek o urlop wychowawczy. W tej sytuacji faktycznie lepiej jest, aby kobieta będąc na urlopie wychowawczym szukała nowej pracy, niż szukała jej dopiero po otrzymaniu wypowiedzenia.

Ważne jest to, że artykuł 1861, §1 KP gwarantuje, że „pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie od dnia złożenia przez pracownika wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego do zakończenia tego urlopu. Rozwiązanie przez pracodawcę umowy w tym czasie jest dopuszczalne tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, a także gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika”. Okres urlopu wychowawczego wlicza się do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

Ponadto w czasie urlopu wychowawczego pracownik ma prawo podjąć pracę zarobkową u dotychczasowego lub innego pracodawcy, a także naukę lub szkolenie – o ile jest w stanie to pogodzić z opieką nad dzieckiem. Zdarza się więc, że kobieta po urodzeniu dziecka nie chce wrócić do poprzedniej pracy (np. boi się zwolnienia), lecz idzie na urlop wychowawczy i jednocześnie rozpoczyna pracę na część etatu lub zlecenia gdzie indziej.

W każdej chwili pracownik ma prawo zrezygnować z urlopu wychowawczego: po uprzednim zawiadomieniu pracodawcy (ale najpóźniej na 30 dni przed planowanym terminem powrotu) lub w każdym momencie (ale za zgodą pracodawcy).

Analogicznie, jak to ma miejsce w przypadku urlopu macierzyńskiego, także po zakończeniu urlopu wychowawczego pracodawca musi dopuścić pracownika na jego poprzednie stanowisko pracy, a jeśli to nie możliwe, to na stanowisko równorzędne lub inne, ale odpowiadające jego kwalifikacjom. W praktyce niestety nie zawsze tak się dzieje.

 

Anna Daria Nowicka – socjolog, doradca HR
Udostępnij:
Inne artykuły z bloga:


Urlop tacierzyński, a...

27-10-2012

Czym różnią się od siebie urlop tacierzyński i ojcowski? Kiedy można wykorzystać jeden, a kiedy drugi? Urlop ojcowski czy

Rozmowa behawioralna jako...

18-10-2012

Temat: Rozmowa behawioralna jako metoda rekrutacyjna. Jednym z rodzajów rekrutacji polegającym na zadawaniu pytań, które bę

Jak napisać list...

12-08-2011

Jesteś studentem i chcesz aplikować na staż. Zobacz nasz poradnik jak poprawnie pisać list motywacyjny. List jest esencją T


ZOBACZ CAŁY BLOG


Miejsce na Twoją reklamę - napisz: biuro@grupaedom.pl

Strzałka w górę